HomeSanatate

Cum să beneficiați de îngrijiri medicale la domiciliu

De la an la an, sumele alocate de către Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Neamț pentru îngrijiri la domiciliu scade, deși numărul bolnavilor crește. În județ există numai trei furnizori de servicii medicale la domiciliu.

 

 

În zona Romanului, singura care are contract cu CAS Neamț este Asociația Caritas. Pentru primele două luni din acest an, pentru îngrijiri medicale la domiciliu s-au alocat 25.000 de lei.

Pentru a beneficia de acest tip de îngrijiri, pacientul trebuie să completeze o cerere tip, la care trebuie să anexeze următoarele documente: recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu; actul care arată calitatea de asigurat, după caz (adeverință de salariat vizată la zi de Biroul Evidență Asigurați al CAS Neamț), talon de pensie, declarație pe proprie răspundere pentru coasigurați (vizată la zi de Biroul Evidență Asigurați al CAS Neamț); adeverință de elev (copie după certificatul de naștere, pentru minori); copie după actul de identitate; procură specială de reprezentare, dacă este cazul.

Pacientul trebuie să declare că afecțiunea de care suferă nu este cauzată de un accident de muncă, sportiv sau unei boli profesionale.

Cererea completată de către asigurat va fi avizată din punct de vedere medical de către un consilier de specialitate medicală din cadrul CAS Neamț, luându-se în considerare gradul de dependență al asiguratului și numărul de zile de îngrijiri medicale la domiciliu de care a beneficiat asiguratul în anul respectiv, precum și încadrarea în criteriile de prioritate. După avizare, în termenul legal de două zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, președintele – director general al CAS Neamț aprobă cererea (luând în considerare gradul de dependență al asiguratului și numărul de zile de îngrijiri medicale la domiciliu de care a beneficiat asiguratul în anul respectiv), cu recomandarea emiterii deciziei, în limita sumei prevăzute cu această destinație. După aprobarea deciziei de președintele – director general al CAS Neamț, persoana care a întocmit-o trebuie să o expedieze prin poștă asiguratului sau se predă direct asiguratului, unuia dintre membrii familiei, persoanei împuternicite de acesta sau reprezentantului legal al asiguratului, în maximum 24 de ore de la emiterea acesteia.

Comentarii

WORDPRESS: 0