HomeActualitate

Cum poți primi bilet de tratament balnear

Un beneficar va primi un singur bilet de tratament într-un an. Valoarea biletului va fi decontată în funcție de veniturile pensionarilor.

 

 

Casa Națională de Pensii a făcut publice criteriile după care se vor acorda în acest an bilete de tratament pentru pensionari. Conform documentelor publicate, în cursul unui an calendaristic, unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear. În situația neridicării biletului repartizat, solicitantul mai poate obține un alt bilet de tratament doar din categoria celor nevalorificate.

Conform noilor criterii, redistribuirea biletului de tratament repartizat și neridicat de către pensionar/asigurat se va realiza cu șapte zile calendaristice înainte de începerea seriei.

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament au rămas nemodificate, dar modul de stabilire a contribuției individuale pentru persoanele care beneficiază de tratament balnear cu suportarea unei contribuții a fost modificat. Astfel, pensionarii din cadrul sistemului public de pensii contribuie  cu 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie, inclusiv din pensia brută acordată de casele de pensii sectoriale, din luna anterioară celei în care se efectuează repartiția. Pentru pensionarii care au și calitatea de asigurat, contribuția individuală este de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie, inclusiv din pensia brută acordată de casele de pensii sectoriale și din nivelul câștigului brut de natură salarială realizat, respectiv din nivelul venitului lunar asigurat, care au constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale din luna anterioară celei în care se efectuează repartiția

În înțelesul prezentelor criterii, în cuantumul total brut al drepturilor de pensie nu sunt incluse: indemnizațiile acordate în baza unor legi speciale, sumele acordate cu titlul de drepturi restante, indemnizația de însoțitor acordată în cazul pensionarilor încadrați în gradul I de invaliditate.

În cazul asiguraților, cuantumul contribuției individuale se stabilește funcție de câștigul brut de natură salarială realizat, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale din luna în care a fost depusă ultima declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate.

Având în vedere modificarea modului de calcul a contribuției individuale, cererea tip de acordare a bieletelor de tratament a fost modificată, motiv pentru care, la eliberarea biletului se va solicita, pentru cei ce au înregistrat până la această dată o cerere pentru bilet de tratament, completarea unei declarații pe proprie răspundere privind veniturile realizate.
Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare se regăsesc afișate la sediile Casei Județene de Pensii Neamț, cât și pe pagina de internet a acesteia: www.pensiineamt.ro/Bilete de tratament.

[sam_ad id=”127″ codes=”true”]

[sam_ad id=”130″ codes=”true”]

Comentarii

WORDPRESS: 0