Controale ale ITM Neamț la stațiile și depozitele de GPL. Zeci de sancțiuni, amenzi de peste 22.000 de lei

HomeEconomie

Controale ale ITM Neamț la stațiile și depozitele de GPL. Zeci de sancțiuni, amenzi de peste 22.000 de lei

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Neamț a efectuat controale, în perioada 28 august – 31 octombrie, în cadrul unei campanii naționale privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă şi pentru verificarea modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, de către toţi angajatorii care desfăşoară activităţi de depozitare şi comercializare a carburanţilor auto tip GPL – cod CAEN 4671 şi de comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate – cod CAEN 4730, informează ITM Neamț.

Obiectivele campaniei au fost de identificare a angajatorilor care nu respectă prevederile legale care reglementează relaţiile de muncă şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispoziţiilor legale, de eliminare a neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităţilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare, precum și de creştere a gradului de conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relaţiilor de muncă.

Inspectorii de muncă au mai urmărit creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, dar și eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la angajatorii din domeniile de activitate vizate de campanie.

Au fost verificaţi 37 de angajatori. Deficienţele cele mai frecvent constatate în acţiunile de control au fost următoarele:
– angajatorul nu respectă dispozițiile legale referitoare la acordarea repausului săptămânal de 48 ore consecutive;
– angajatorul nu respectă obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orelor de începere şi de sfârşit ale programului de lucru;
– angajatorul nu a făcut dovada eliberării salariaților ale căror contracte individuale de muncă au încetat, a unei adeverinţe care să ateste activitatea desfăşurată de aceștia, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate, precum şi un extras din registrul general de evidenţă a salariaţilor;

– angajatorul nu a cuprins în contractele individuale de muncă cu timp parțial repartizarea programului de lucru;
– angajatorul nu respectă prevederile legale de a păstra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariați care prestează activitate la locul de muncă;
– dosarele de personal erau incomplete;

– registrul general de evidenţă a salariaţilor era transmis cu date eronate;
– nu era asigurată semnalizarea de securitate și sănătate în muncă la instalația electrică;
– nu era organizată activitatea de acordare a primului ajutor în caz de urgență;

– angajatorul nu a asigurat controlul medical periodic al lucrătorilor și nu a dotat toate locurile de muncă cu trusă medicală de prim ajutor;
– angajatorul nu a instruit corespunzător lucrătorii din punct de vedere a securităţii şi sănătăţii în muncă;
– nu era asigurată semnalizarea zonelor unde pot apărea atmosfere explozive;

– rastelurile de depozitare a buteliilor nu erau legate la instalația de împământare;
– lucrătorii nu purtau echipamentul individual de protecție acordat de angajator;
– angajatorul nu a făcut dovada acordării echipamentului individual de protecție către lucrători.

Pentru deficienţele constatate cu ocazia controalelor au fost dispuse 57 de măsuri de remediere şi au fost aplicate 40 de sancţiuni contravenţionale, din care 11 amenzi în cuantum de 22.700 lei şi 29 avertismente contravenţionale, au mai precizat reprezentanții ITM Neamț.

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0