Prima paginăSocial

Chiriaşii locuinţelor sociale pot schimba între ei casele

Chiriaşii locuinţelor sociale pot schimba între ei casele

Dimensiune text

 

locuinte sociale mobilier mutareDupă ce mai mulţi chiriaşi ai locuinţelor sociale au solicitat să schimbe casa cu alt chiriaş, autorităţile locale au şi trecut la reglementarea acestei posibilităţi, în conformitate cu legea. Astfel, administraţia locală a emis un regulament prin care titularii de contracte de închiriere pot face între ei schimb de locuinţe, în cazuri temeinic justificate.

Pentru aceasta, solicitanţii trebuie să depună cererile privind schimbul de locuinţe la registratura Primăriei municipiului Roman, însoţite de următoarele acte: declaraţii pe proprie răspundere ale ambilor titulari ai contractelor de închiriere care solicită schimbul, din care să reiasă acordul acestora privind permutarea gratuită a posesiei şi folosinţei locuinţelor; adeverinţe de la asociaţiile de proprietari/locatari care să certifice faptul că nu se înregistrează debite din neachitarea cheltuielilor comune (în cazul în care nu există asociaţii de proprietari/locatari, se vor prezenta adeverinţe eliberate de la Municipal Locato Serv) şi avizul furnizorilor de utilităţi (energie electrică, gaz, apă, salubritate) din care să reiasă faptul că nu se înregistrează restanţe în evidenţa acestora.

Cererile/dosarele se comunică compartimentului fond locativ al operatorului, care verifică întreaga documentaţie şi întocmeşte un referat din care să rezulte legalitatea şi oportunitatea cererilor şi face propuneri de aprobare ori respingere. Referatul se vizează de către directorul operatorului. Cererile, însoţite de restul documentaţiilor, se transmit, de îndată, Comisiei pentru analizarea cererilor de repartizare a locuinţelor sociale din fondul locativ al municipiului Roman. În maximum trei zile de la primirea documentaţiilor, reprezentantul autorităţii publice locale convoacă şedinţa, la care participă obligatoriu, un reprezentant al operatorului, care întocmeşte procesul verbal. Se interzic schimburile de locuinţe pe baza unor înţelegeri care pot presupune obţinerea de beneficii cu titlu oneros, sub sancţiunea pierderii locaţiunii de către ambii titulari ai contractelor de închiriere”, anunţă autorităţile.

Această posibilitate de a face schimb de locuinţe trebuie aprobată de consilierii locali, iar dezbaterea pe această temă va avea loc marţi, 26 iulie, de la ora 12.00.

 

COMENTARII

WORDPRESS: 0