Cele mai frecvente întrebări legate de RCA și răspunsurile la ele

HomeAdvertorial

Cele mai frecvente întrebări legate de RCA și răspunsurile la ele

 

 

De multe ori poate v-ați pus întrebări simple de genul „Ce este RCA”, de ce aveți nevoie de un RCA pentru mașina dumneavoastră sau ce tipuri de acoperă această asigurare. Mai jos am încercat să răspundem la aceste întrebări, pe baza unui ghid realizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Ce este asigurarea RCA?

Asigurarea RCA este o asigurare prin care dacă ați fost prejudiciat în urma unui accident auto, produs din vina unui terț, puteți primi despăgubiri pentru daunele materiale și/sau decesul ori vătămările corporale suferite în acel accident. De asemenea, terții beneficiază de acest ajutor dacă este produs din vina dumneavoastră.

Dilema RCA-ului: dacă am asigurare CASCO mai am nevoie de RCA?

DA, pentru că asigurarea RCA este diferită de asigurarea CASCO, fiind o asigurare obligatorie și care acordă despăgubiri pentru avariile produse terților de către dumneavoastră, în timp ce CASCO este o asigurare facultativă care acordă despăgubiri numai pentru avariile vehiculului asigurat.

De unde cumpăr RCA?

Asigurarea RCA poate fi cumpărată doar de la societăți și brokeri de asigurare autorizați de ASF.

Cine stabilește tariful RCA?

Societăţile de asigurare îşi stabilesc propriile tarife de primă RCA, în funcție de propria estimare a riscurilor asociate unor categorii de indicatori, cum ar fi: puterea mașinii, vârsta conducătorului auto, localitatea de domiciliu ș.a. Prima de asigurare pe care o veți plăti în final depinde și de istoricul dumneavoastră de daunalitate, potrivit sistemului bonus-malus, dar și de alte clauze pe care le doriți incluse în contractul RCA (decontarea directă, cursuri de conducere defensivă ș.a).

Ce înseamnă tarif de referință?

Tariful de referință nu este tariful obligatoriu, el este un indicator care să ajute consumatorul să realizeze propria analiză și să aleagă asigurătorul și asigurarea RCA care corespunde nevoilor individuale proprii.

Ce despăgubiri pentru reparații se pot acorda în temeiul RCA

Asigurătorul RCA are obligaţia de a despăgubi partea prejudiciată pentru prejudiciile suferite în urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat, potrivit pretenţiilor formulate în cererea de despăgubire, dovedite prin orice mijloc de probă.

La stabilirea ofertei de despăgubire se iau în considerare:

  • pentru evaluarea costurilor de readucere a vehiculului la starea anterioară producerii evenimentului: piese și materiale noi care pot fi utilizate legal în procesele de reparație în România și statele membre; manopera aferentă reparaţiei şi cea aferentă operaţiilor necesare din punct de vedere tehnic şi tehnologic, conform tehnologiei producătorului;
  • pentru evaluarea valorii de vânzare de piață: factori specifici de corecție; existenţa unor avarii preexistente; istoricul de exploatare a vehiculului, precum utilizarea în regim de școală de șoferi, taxi, închiriere și altele.

Dumneavoastră veți primi oferta de despăgubire care trebuie să cuprindă:

  • modul detaliat de calcul al costurilor reparației, inclusiv tarifele la care este calculată manopera de reparație;
  • în cazul daunei totale economice: modul de calcul al valorii bunului la data evenimentului; modul de calcul al valorii epavei; sursele de referință ale costurilor avute în vedere.

În situația în care dumneavoastră, în calitate de persoană păgubită, formulați pretenţii de despăgubiri pentru hârtii de valoare, acte, manuscrise, bijuterii, pietre preţioase, obiecte de artă, alte obiecte din platină, aur sau argint, mărci poştale, timbre şi pentru dispariţia sau distrugerea banilor, este important să știți că acestea se stabilesc prin hotărâre judecătorească.

RCA ieftin

Cum verific valabilitatea asigurării RCA?

Asigurătorul are obligația înscrierii contractului RCA în baza de date cu asigurările obligatorii de răspundere civilă auto încheiate pe teritoriul României, care este deschisă public, în mod gratuit, pentru verificare, oricărei persoane pe site-ul BAAR.

Cui mă adresez după un accident auto?

Dacă ați fost păgubit în urma unui accident produs de un vehicul, trebuie să vă adresați asigurătorului celui care este vinovat de producerea daunei, cu procesul-verbal de contravenție emis de poliție sau, după caz, cu exemplarul formularului ”Constatare amiabilă”.

Unde îmi pot repara vehiculul în baza RCA?

Păgubiții au posibilitatea de a efectua reparația la orice unitate reparatoare doresc, cu condiția ca aceasta să fie legal autorizată, indiferent dacă aceasta se află sau nu pe lista service-urilor cu care societatea de asigurare are încheiate convenții de colaborare.

Care este termenul legal de plată a unei despăgubiri?

În termen de cel mult 30 de zile de la data la care ați transmis cererea de despăgubire, pentru soluționarea cererii de despăgubire asigurătorul RCA este obligat:

  • fie să răspundă cererii părţii solicitante, formulând în scris o ofertă de despăgubire justificată, transmisă cu confirmare de primire, în cazul în care se dovedeşte răspunderea asiguratului în producerea riscurilor acoperite prin asigurarea obligatorie RCA iar prejudiciul a fost cuantificat;
  • fie să notifice părţii prejudiciate în scris, cu confirmare de primire, motivele pentru care nu a aprobat, în totalitate sau parţial, pretenţiile de despăgubire.
  • Dacă în acest interval de 30 de zile asigurătorul RCA nu a notificat respingerea motivată a pretențiilor de despăgubire, acesta este obligat la plata despăgubirii.

 

www.emag.ro

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0