Prima paginăEconomie

Când ar trebui să fie gata Autostrada A8 Târgu Mureș – Iași. Planul prezentat de Guvern

Când ar trebui să fie gata Autostrada A8 Târgu Mureș – Iași. Planul prezentat de Guvern

Dimensiune text

 

Planul pentru realizarea autostrăzii A8, care va lega Moldova de Transilvania pe traseul Târgu Mureș – Tîrgu Neamț – Iași – Ungheni, denumită generic „Autostrada Unirii”, a fost concretizat de Guvern, conform unei note prezentate în ședința Executivului de marți seară, 10 martie, privind stadiul și perspectivele proiectelor strategice preluate de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor de la Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

Astfel, conform documentului prezentat, primul dintre cele trei tronsoane ale autostrăzii ar urma să fie finalizat în 2025, tronsonul cel mai scurt, Iași – Ungheni, în timp ce primul obiectiv major al A8, podul de peste Prut de la capătul acestui sector, ar urma să fie finalizat în 2023. Întreaga autostradă este programată a fi finalizată în 2027. Vă prezentăm în continuare documentul Ministerului Transporturilor.

I. Autostrada A8 – Tg. Mureș – Tg. Neamț – Iași – Ungheni – Context și stadiu actual

În anul 2007, pentru Autostrada Târgu Mureș – Iași – Ungheni a fost elaborat studiul de prefezabilitate care a analizat trei variante de traseu. Din analiza multicriterială a rezultat că varianta optimă este Varianta 2 de traseu combinată cu varianta 3, respectiv: Târgu Mureș – Sovata – Ditrău – Tulgheș – Poiana Largului – Tg. Neamț – Târgu Frumos – Iași – Ungheni.

În anul 2009 s-a contractat elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru trei sectoare, astfel:
1. Sector Târgu Mureș – Ditrău – Lungime: 92,126 km;
2. Sector Ditrău – Târgu Neamț – Lungime: 118,800 km;
3. Sector Târgu Neamț – Iași – Ungheni – Lungime: 100,14 km.

Cu excepția Acordului de Mediu, au fost obținute toate avizele aferente pentru toate cele 3 sectoare.

În anul 2018 s-a aprobat Legea nr. 291 pentru executarea obiectivului de investiție Autostrada Târgu Mureș – Iași denumita generic „Autostrada Unirii”. În cadrul acestei legi se menționează că responsabil pentru coordonarea realizării obiectivului de investiții este Ministerul Transporturilor, iar finanțarea va fi asigurată din Bugetul de Stat, din credite externe, din fonduri europene nerambursabile și/sau prin parteneriat public/privat.

În anul 2018 s-a emis Hotărârea de Guvern nr. 357 privind aprobarea listei proiectelor strategice de investiții care urmează a fi pregătite și atribuite în parteneriat public – privat de către Comisia Naționala de Strategie și Prognoză, unde a fost prevăzută și Autostrada Târgu Neamț – Iași
– Ungheni cu o lungime de circa 100 km. În anul 2019 s-a emis Hotărârea de Guvern nr. 177 privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru autostrada Târgu Neamț – Iași.

În 7 februarie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 93 Ordonanța de Urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea OUG 29/2018 privind parteneriatul public-privat prin care Autostrada Tg. Neamț – Iași revine la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și
Comunicațiilor.

II. Soluții și calendar de implementare

Completare/actualizare Studiu de Fezabilitate pentru sectorul Târgu Neamț – Iași: 78,30 km (61,30 km –Tg. Neamț – Iași +17 km – Variantei Ocolitoare VO Iași Nord).

Având în vedere costurile mari de execuție estimate pentru Sectorul VO Iași Nord (Lețcani – Vânători), de aproximativ 40 milioane euro/km, precum și lipsa Acordului de Mediu pe această secțiune, se consideră oportună includerea sectorului Lețcani – Vânători (17 km) în cadrul sectorului Târgu Neamț – Iași.

Având in vedere faptul că în cadrul contractului pentru sectorul Târgu Neamț – Iași există posibilitatea modificării traseului autostrăzii se consideră oportună eliminarea cerinței cu privire la obținerea Acordului de Mediu din cadrul contractului aferent Sectorului Iași – Ungheni, cum este prevăzut în prezent, și solicitarea acestuia în cadrul contractului aferent Sectorului Târgu Neamț – Iași

După completarea/actualizarea Studiului de Fezabilitate, elaborare P.A.C și P.T.E se propune scoaterea la licitație execuție lucrări. În cadrul Studiului de Fezabilitate vor fi identificate sectoarele prioritare (sectoare care îndeplinesc rolul de variante de ocolire etc.) și vor fi promovate pentru execuție lucrări în funcție de disponibilitățile financiare.

Calendarul de implementare prevede depunerea cererii de finanțare în cadrul POIM 2014 – 2020 în trim. II 2020 și lansarea execuției lucrărilor cu finanțare din fonduri europene în perioada 2022 – 2023.

III. Elemente tehnice privind loturile și sursele de finanțare

Având în vedere că strategia de dezvoltare a infrastructurii de transport are la baza MasterPlanul General de Transport aprobat prin HG. 666/2016, obiectivul de investiție Autostrada Târgu Mureș – Ditrău – Târgu Neamț – Iași – Ungheni (Autostrada A8) este sectorizata astfel:

 1. Sector Târgu Mureș – Târgu Neamț: Faza completare și revizuire SF – Contract semnat în Mai 2019 pentru o valoare 17,5 milioane lei fără TVA aflat în derulare cu termen de finalizare: 01.2021.
  Sursa de finanțare Fonduri Externe Nerambursabile POIM 2014-2020. În bugetul MTIC aferent anului 2020 este prevăzută suma de 15.908.000 lei ce acoperă necesarul de finalizare a contractului.

 2. Sector Târgu Neamț – Iași: Conform soluției prezentată la capitolul 2 cu finanțare din fonduri europene nerambursabile.

 3. Sector VO Iași Nord: Lețcani – Vânători: Faza proiectare și execuție lucrări – documentația este în curs de validare de către ANAP și încărcare în SICAP. Se propune includerea acestei secțiuni în tronsonul Tg. Neamț – Iași conform soluției prezentată la capitolul 2 cu finanțare din fonduri europene nerambursabile.

 4. Sector Iași – Ungheni: Faza Completare/Revizuire S.F si elaborare P.A.C – Procedură de licitație în derulare – evaluare oferte depuse cu termen de finalizare 19 luni, de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Sursa de finanțare – Fonduri Externe Nerambursabile POIM 2014 – 2020 În bugetul MTIC aferent anului 2020 este prevăzută suma de 9.400.000 lei.

 5. Sector Pod peste Prut la Ungheni: Studiul de fezabilitate a fost avizat în cadrul CTE interministerial în anul 2018. Faza Proiectare și Execuție lucrări – documentația este în curs de validare de către ANAP și încărcare în SICAP. Cu
  termen de realizare 24 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Valoarea estimată a contractului de proiectare și execuție: 127 mil. lei fără TVA. Sursa de finanțare – Fonduri Externe Nerambursabile POIM 2014 – 2020.

Concluzii

 1. Până în Ianuarie 2021 se va finaliza revizuirea și actualizarea Studiului de fezabilitate aferent sectorului 1 – Tg. Mureș – Tg. Neamț. Finalizarea lucrărilor la segmentul de autostradă Tg. Mureș – Tg. Neamț se va realiza în termen de 60 de luni de la emiterea ordinului de începere a proiectării și execuției, estimându-se finalizarea construcției pentru perioada 2026 – 2027.

 2. Până la finele anului 2022 se va finaliza revizuirea și actualizarea Studiului de fezabilitate aferent sectoarelor 2 –3 – Tg. Neamț – Iași – VO Iași Nord. Finalizarea lucrărilor la segmentul de autostrada Tg. Neamț – Iași (inclusiv VO Iași) se va realiza în termen de 36 – 48 luni de luni de la emiterea ordinului de începere a proiectării și execuției, estimându-se finalizarea construcției pentru perioada 2025-2026.

 3. Până la sfârșitul anului 2021 se va finaliza revizuirea și actualizarea Studiului de fezabilitate pentru sectorul 4 – Iași – Ungheni. Finalizarea lucrărilor la segmentul de autostrada Iași – Ungheni se va realiza în termen de 24 – 36 de luni de la emiterea ordinului de începere a proiectării și execuției estimându-se finalizarea construcției pentru perioada 2024 – 2025.

 4. Finalizarea lucrărilor la Podul Ungheni se va realiza în termen de 24 de luni de la emiterea ordinului de începere a proiectării și execuției, estimându-se finalizarea construcției pentru anul 2023.

Termenele de finalizare a lucrărilor vor fi actualizate în funcție de rezultatele studiului de fezabilitate, respectiv de împărțirea pe tronsoane în cadrul fazei de execuție.

Finanțarea aferentă documentațiilor tehnico-economice și execuției sectoarelor autostrăzii Tg. Mureș – Ungheni va fi asigurată din POIM 2014 – 2020 (n+3), PO Transport 2021 – 2027, respectiv bugetul de stat, credite externe nerambursabile, precum și alte surse legal constituite.

 

Partajează articolul

COMENTARII

WORDPRESS: 0