Campanie de împădurire în „LUNA PĂDURII 2012”

(P)

Direcția Silvică Neamț are în program regenerarea a 530 de hectare.

 

 

Regenerarea pădurilor, conservarea și protecția acestora, în scopul dezvoltării lor durabile, constituie principalele activități ale silvicultorilor nemțeni. Și în această primăvară se vor face lucrări de regenerare pe o suprafață de 530 de hectare de teren, aflată în administrarea uneia dintre cele mai mari direcții silvice din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva. Dintre acestea, 380 hectare sînt regenerări naturale, 150 hectare sînt regenerări artificiale, la care se adaugă 50 hectare de completări curente.

Pe cele 530 hectare pe care se vor face în acest an lucrările de regenerare se vor folosi peste 1.000.000 de puieți forestieri, asigurați, în cea mai mare parte, de pepinierele proprii ale Direcției Silvice Neamț. De îndată ce timpul o va permite, se va trece la scoaterea puieților din pepiniere și plantarea acestora pentru a se beneficia de avantajele excedentului hidric din sol, determinat de topirea zăpezii.

Pentru asigurarea materialului săditor, în perspectiva următorilor ani, avem în programul din acest an și înființarea a 1.200 de metri pătrați de semănături de molid în solarii (vom planta 80 de kilograme de sămînță de molid), iar în pepiniere vom înființa semănături de salcîm pe 100 de ari (se vor folosi 50 kilograme sămînță de salcîm) și vom repica 156 de ari (13 ari de larice și 143 de ari de molid).

Dincolo de multiplele și neprețuitele binefaceri aduse mîine de pădurea întemeiată azi, a planta un arbore este un gest esențial de geneză, care îl apropie pe om de creator și care poate împlini, dîndu-i sens, justificare și măreție, existența pămîntească a fiecărei ființe umane.

Tot în această primăvară, Direcția Silvică Neamț va acorda ca sponsorizare aproape 175.000 bucăți puieți din speciile salcîm, stejar pedunculat și gorun, pentru primăriile orașului Tîrgu Neamț, comunelor Păstrăveni, Răucești, Ion Creangă, Gîdinți, Boghicea, Icușești, Tarcău, Hangu și Borlești, precum și Mănăstirii Nechit.

Direcția Silvică Neamț invită locuitorii județului, autoritățile locale, școlile și alte instituții implicate în fenomenul forestier să i se alăture în activitățile de sezon grupate sub genericul: „LUNA  PĂDURII – 2012”. Lucrările de împădurire – precedate de o serie de alte activități (recoltarea semințelor, munca din solarii, pepiniere etc.) și urmate de grija constantă pentru reușita plantaților și, apoi, îngrijirea arboretelor tinere – sînt grupate, tradițional, în sintagma „campanie de împăduriri”, sintagmă al cărei sens, oarecum militar, se justifică prin dimensiunea mijloacelor umane, financiare și tehnice presupuse de această remarcabilă desfășurare de forțe. În realitate, munca silvicultorului – în general în tăcere și discreție – este permanentă, fără caracter sezonier, și implică, pe lîngă profesionalism și disciplină, multă dăruire, atenție și, de ce nu, iubire pentru tot ce înseamnă arbore și pădure. Acesta este și sensul profund al cuvintelor marelui silvicultor român Marin Drăcea, care afirma că, pentru a crește și înflori, arborele are nevoie nu doar de condiții prielnice de mediu, ci, mai ales, de roua și căldura inimii omenești. Același mare specialist menționa că „…iubirea de arbore și de pădure hotărăsc, în ultimă analiză, soarta pădurilor unei țări într-o anumită epocă. Nu-și apără pădurea decît un popor conștient de propriul său destin și care vrea să trăiască„. Pornind de la aceste adevăruri și avînd în vedere amploarea acțiunii pornite încă din 1902, de către ministrul patriot Spiru Haret (în 1925 s-au organizat 656 de serbări, cu 112.000 de participanți, care au plantat 1,7 milioane de puieți).

Un ocol silvic – un hectar de pădure nouă

 

În continuarea acțiunilor începute în anul 2011 și în campania de împăduriri din primăvara acestui an, fiecărui ocol silvic din cele 14 care funcționează în cadrul Direcției Silvice Neamț îi revine sarcina de a identifica, pregăti și planta un teren în suprafață de un hectar, în afara fondului forestier.

Lucrările se vor executa de la înființare și pînă la realizarea stării de masiv, de către personalul silvic din cadrul ocolului silvic, avînd ca invitați angajați ai diferitelor instituții din județ, precum și voluntari.

Cu această ocazie, avem deosebita plăcere de a vă reînnoi invitația de a participa alături de personalul silvic și de invitații noștri la aceste acțiuni care se înscriu în manifestările desfășurate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva pentru mărirea suprafeței împădurite în afara fondului forestier național.

 

Viorel Timișescu-purtător de cuvînt al Direcției Silvice Neamț

 


COMENTARII

WORDPRESS: 0
error: Content is protected !!