HomeActualitateRoman

Biroul de caziere de la Roman a deservit peste 9.000 de cetățeni

În anul 2015, la nivelul judeţului Neamţ au fost eliberate 33.249 de certificate de cazier judiciar, necesare cetăţenilor, mai bine de un sfert dintre acestea fiind eliberate la Roman. Astfel, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Roman au eliberat 9.420 de certificate de cazier judiciar persoanelor fizice, iar 150 certificate de cazier judiciar au fost eliberate persoanelor juridice.

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar din România, persoana fizică poate depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, la orice subunitate de poliţie în care există ghişeu de cazier judiciar însoţită de: actul de identitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor UE, carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă, aflate în termen de valabilitate); timbru fiscal în valoare de doi lei; chitanţa prin care se face dovada achitării taxei de prestare serviciu, în cuantum de zece lei.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează persoanelor fizice în cel mult trei zile de la data solicitării, în cazurile în care cererea-tip este depusă la orice unitate de poliţie unde există ghişeu de lucru cu publicul pentru eliberarea cazierelor. Pentru persoanele care nu figurează cu menţiuni în Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român (ROCRIS), certificatul de cazier judiciar se eliberează „pe loc”. Pentru persoanele cunoscute cu antecedente penale, termenul de eliberare a certificatului de cazier judiciar este de trei zile de la data solicitării.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează persoanelor juridice în cel mult trei zile de la data solicitării. La depunerea cererii, reprezentantul legal al persoanei juridice va anexa următoarele documente: dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, copie certificat constatator, chitanţa de achitare a taxei în cuantum de zece lei şi timbru fiscal în valoare de doi lei.

Comentarii

WORDPRESS: 0