HomeActualitateSocial

Au murit aşteptând decizia de pensionare

Dosarele de pensionare a peste 200 de persoane au fost respinse de Casa de Pensii. Funcționarii spun că aceste persoane nu au putut demonstra că au lucrat în condiţii speciale sau deosebite de muncă. După întâlnirea din iulie 2014, s-a convenit că, pentru persoanele aflate în evidenţa CJP Neamţ cu respingere, fostul angajator urma să transmită către casa de pensii noi adeverinţe completate conform cerinţelor. Unii dintre foştii salariaţi s-au îmbolnăvit sau au murit, aşteptând decizia de pensionare. 

Scandalul cu dosarele de pensionare respinse ale unor actuali sau foşti angajaţi ai ArcelorMittal Tubular Products Roman continuă. Aşteptând cu îngrijorare să le fie emisă decizia de pensionare, unii dintre foştii salariaţi s-au îmbolnăvit grav sau chiar au murit, în ultimele luni. „Printre angajaţii despre care am eu cunoştinţă că le-au fost respinse dosarele se află şi persoane care s-au îmbolnăvit din cauza stresului provocat de această situaţie. De exemplu, un fost salariat, din Butnăreşti, Vasile Prepeliţă, are trei ani de când aşteaptă să se lămurească această situaţie şi să îi fie acceptat dosarul. Săracul, are probleme şi cu inima, nu ştie ce să mai facă. Avem, în acest moment, peste 200 de plângeri penale înregistrate împotriva Casei de Pensii. Am făcut demersuri şi la parlamentari, şi la Casa Naţională de Pensii, şi la Ministerul Muncii, dar fără niciun rezultat, până în acest moment. Sperăm că vor putea fi rezolvate aceste probleme până la finalul anului”, a spus Gheorghe Ciobanu, liderul Sindicatului Liber Petrotub.

Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Neamţ susţine că soluţionează cererile de pensionare în baza documentelor depuse de solicitant la dosar. Aceste documente trebuie să cuprindă toate informaţiile necesare privind stagiile de cotizare, salariile de încadrare, sporurile şi condiţiile de muncă.

„Potrivit prevederilor articolelor 7 şi 10 din Legea 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioadele de după 31 martie 2001, stagiul de cotizare realizat în condiţii speciale, deosebite sau normale de muncă se determină pe baza informaţiilor înregistrate în declaraţiile nominale de asigurare, iniţiale sau rectificative, după caz. Răspunderea pentru datele înscrise în declaraţiile nominale de asigurare, iniţiale sau rectificative, potrivit legii, revine angajatorului”, a declarat Oana Fodor, purtătorul de cuvânt al CJP Neamţ.

Dosarele sunt respinse din cauza adeverinţelor neconforme

Dovedirea perioadelor de activitate desfăşurată în locuri de muncă încadrate în grupa I de muncă până la data de 1 aprilie 2001 se face pe baza înregistrării acestora în carnetul de muncă sau pe baza unei adeverinţe emise, cu respectarea prevederilor legale, de angajatorul la care a lucrat salariatul respectiv. Adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi/sau II de muncă sunt valorificate, numai în situaţia în care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile, întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001.

„Prin Avizul nr.123/13.09.2005, acordat SC Mittal Steel Roman SA, au fost avizate încadrarea în condiţii speciale a locurilor de muncă din cadrul: Secţiei Laminor 20″, 16″, 6″/2; Atelier refulare, Atelier turnătorie şi forjă, Secţie Transporturi – remiza de locomotive, dar pentru activităţile strict menţionate în acesta. În consecinţă, se justifică încadrarea în condiţii speciale de muncă doar pentru personalul din cadrul SC Mittal Steel Roman SA care a desfăşurat una din activităţile în locurile de muncă menţionate în avizul amintit anterior, pe durata programului normal de muncă în condiţii speciale”, a precizat Oana Fodor.

În perioadei iunie – iulie 2014, au avut loc mai multe întâlniri între reprezentanţii SC ArcelorMittal Roman şi cei ai CJP Neamţ, în cadrul cărora s-a solicitat ca în adeverinţa doveditoare, eliberată de către angajator, să se precizeze exact locul de muncă şi activitatea desfăşurată. La întâlnirea care a avut loc pe 28 iulie 2014, la care au participat atât reprezentanţii sindicatelor (Sindicatul Petrotub şi Sindicatul Cartel Alfa), un reprezentant al Cabinetului Parlamentar Ioan Chelaru, directorul Resurse Umane şi juristul ArcelorMittal Roman, cât şi conducerea CJP Neamţ, s-a reiterat necesitatea completării de către angajator a adeverinţelor doveditoare potrivit prevederilor exprese şi limitative ale actelor normative arătate mai sus, stabilindu-se că, pentru persoanele aflate în evidenţa CJP Neamţ cu respingere, fostul angajator va transmite către casa de pensii noi adeverinţe completate conform cerinţelor.

„Precizăm faptul că în cazurile în care meseriile/funcţiile înscrise în carnetul de muncă au fost compatibile cu activitatea şi specificul locului de muncă, sau cazurile pentru care angajatorul a comunicat adeverinţe conform precizărilor anterioare, CJP a soluţionat cererile de pensionare, prin acordarea drepturilor de pensie. Pentru alte cereri de pensionare, pentru care meseria/funcţia nu a fost compatibilă cu activitatea specifică locului de muncă, iar angajatorul sau solicitantul nu a prezentat adeverinţe în care se precizează locul de muncă şi activitatea desfăşurată, CJP Neamţ a fost obligată să menţină/să emită decizie de respingere a cererii de pensionare”, explică purtătorul de cuvânt al CJP Neamţ.

Comentarii

WORDPRESS: 0