HomeRural

Angajaţii Primăriei Tămăşeni returnează 50.000 de lei

Curtea de Conturi cere recuperarea a 50.000 de lei din sporul pentru dispozitiv. La Primăria Tămăşeni au fost găsite mai multe nereguli. Primarul Andrici dă vina pe numărul mic de funcţionari, în raport cu responsabilităţile fiecăruia.

Curtea de Conturi a făcut publice rapoartele realizate la unităţile administrativ-teritoriale care au fost verificate în 2013. În judeţul Neamţ au fost efectuate mai multe controale la primării şi societăţi publice. Ziarul de Roman vă prezintă principalele concluzii ale experţilor Curţii de Conturi după verificările realizate. Trebuie precizat faptul că verificările din 2013 au vizat activităţi care s-au derulat în anul 2012. 

 

Curtea de Conturi a găsit, în 2013, mai multe nereguli la Primăria Tămăşeni. Experţii Curţii de Conturi au sesizat faptul că există erori în evidenţele contabile ale Primăriei şi neconcordanţă a datelor înregistrate în evidenţa analitică a plătitorilor de impozite şi taxe persoane fizice – cu datele din evidenţa contabilă sintetică, raportate în situaţiile financiare întocmite la 31 decembrie 2012, în sumă de 13.312,02 lei.

„Primarul nu a desemnat nicio persoană din aparatul propriu în vederea verificării realităţii datelor din registrele agricole sau dacă acestea sunt completate şi ţinute la zi. Nu s-a realizat corespondenţa Registrului Agricol cu numărul din Rolul Nominal Unic. Pentru 91 de contribuabili care nu au declarat corect proprietăţile în vederea impunerii, auditorii publici externi au estimat impozitul pe teren şi clădiri datorat pentru perioada de prescriere (2008-2012), în sumă de 14.136 lei. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări, necalculată, neînregistrată, neurmărită şi neîncasată până la 31 decembrie 2012, în trei cazuri, a fost estimată la valoarea de 448.000 lei. S-au estimat venituri din chirii pentru trei operatori economici, pentru care spaţiile au fost lăsate în folosinţă gratuită, în sumă de 19.557,22 lei, cu majorări de întârziere de 4.395,05 lei”, se arată în documentul Curţii de Conturi.

Auditorii susţin că s-au efectuat plăţi de 16.800 de lei pentru cheltuieli care nu au legătură cu activitatea entităţii, reprezentând contravaloarea contribuţiei de utilizare/exploatare balast punct extracţie Luţca, în amonte de podul DJ 207A de peste Siret.

„Recepţia formală a materialelor şi a lucrărilor pretinse a fi efectuate pe raza satului Adjudeni, neverificarea documentelor care au însoţit marfa şi nesolicitarea tichetelor de cântar furnizorului ca document justificativ au dat posibilitatea achitării unor cantităţi de materiale şi lucrări nereale, sau cel puţin incerte, păgubind bugetul instituţiei cu 51.730 de lei. Au fost efectuate cheltuieli bugetare nedeterminate de autorizările conţinute de legi speciale şi legile bugetare anuale, constând în spor pentru dispozitiv, în valoare totală de 49.910 lei. De asemenea, Primăria Tămăşeni a inclus, în anul 2011, în lista de investiţii, obiectivul «Construcţie dispensar medical Adjudeni» cu o valoare de 300.000 lei şi a divizat valoarea estimată în valoare manoperă şi valoare material, astfel eludând prevederile legale din domeniul achiziţiilor publice, iar pentru construirea dispensarului uman, a cabinetului stomatologic şi a farmaciei din satul Adjudeni s-au achiziţionat şi plătit materiale cu 22.320 de lei peste cantităţile prevăzute în ofertă. Fără a se verifica realitatea cantităţilor înscrise în situaţiile de lucrări de către un constructor, reprezentând manoperă aferentă cantităţii de beton turnate în fapt de alt constructor, entitatea a achitat nejustificat contravaloarea unor lucrări neefectuate, în valoare de 91.330 lei”, se mai arată în raportul Curţii de Conturi.

„Nu am contestat raportul, fiindcă nu a fost vorba de încălcări ale legii, ci de greşeli neintenţionate. Am recuperat unele prejudicii constatate, iar alte sume vor fi recuperate în timp, aşa cum este şi cazul sporului pentru dispozitiv. În altă situaţie a fost o suprapunere de acte şi am ieşit, pe hârtie, cu un prejudiciu de peste 91.000 de lei, dar s-a clarificat totul. Cele mai multe nereguli se produc din cauza numărului mic de funcţionari. Oamenii trebuie să facă de toate şi se întâmplă să mai greşească”, a afirmat Ironim Andrici, primarul comunei Tămăşeni.

Controlul Curţii de Conturi s-a desfăşurat, la Primăria din Tămăşeni, în perioada aprilie – mai 2013.

Comentarii

WORDPRESS: 1
  • ADJUDENI 8 ani ago

    DUPA 0RA 13 IN SPECIAL VINEREA NU MAI GASESTI PE NIMENI IN PRIMARIE…SI EL NU ARE OAMENI…