HomeActualitateNeamt

Amenzi pentru deşeuri depozitate pe malurile apelor

Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Neamţ atenţionează populaţia să respecte măsurile pentru salubrizarea localităţilor, a cursurilor de apă şi a căilor de comunicaţie. „Nerespectarea obligaţiilor şi răspunderilor privind depozitarea deşeurilor pe malurile cursurilor de apă, în vederea asigurării unui climat de ordine şi curăţenie, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenzi usturătoare”, precizează un comunicat de presă al APM Neamţ, semnat de directorul executiv al instituţiei, Eduard Corduneanu.

APM Neamţ informează populaţia, operatorii economici şi autorităţile publice locale asupra îndeplinirii obligaţiilor ce le revin în conformitate cu Hotărârea nr. 3 din 16 februarie 2015 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ, privind aprobarea măsurilor pentru salubrizarea cursurilor de apă şi pentru realizarea şi întreţinerea şanţurilor, în vederea asigurării scurgerii apelor mari.

Pentru asigurarea unei stări de salubritate corespunzătoare a cursurilor de apă, responsabilităţile cu privire la interzicerea depozitării materialelor şi a deşeurilor de orice fel pe malurile cursurilor de apă, precum şi sancţiunile ce se aplică în cazul nerespectării acestor reguli sunt stipulate în următoarele acte legislative: OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu completările şi modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 265/2006; Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor; OG. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002.

Comentarii

WORDPRESS: 0