Prima paginăReligie

Admiterea 2019 la Liceul Teologic Franciscan din Roman

Admiterea 2019 la Liceul Teologic Franciscan din Roman

Dimensiune text

 

 

Episcopia Romano-Catolică de Iași informează că Liceul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Francisc de Assisi” din Roman are aprobate în planul de şcolarizare, pentru anul şcolar 2019 – 2020, un număr de 28 de locuri, adică o clasă a IX-a, filiera vocaţională, profilul teologie, specializarea teologie romano-catolică, pentru care se vor organiza probele de aptitudini pentru admiterea în clasa a IX-a liceu în perioada 13 – 24 mai 2019, conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2019-2020, aprobat cu OMEN nr. 4829 din 30.08.2018, cu următorul calendar de desfăşurare.

În perioada 8 – 9 mai se eliberează fişele de înscriere şi anexele fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini. Înscrierea pentru probele de aptitudini se poate face în perioada 13 – 14 mai, acestea urmând a se desfășura între 15 – 17 mai. Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini va fi făcută pe 20 mai 2019, după care vor putea fi depuse eventualele contestaţii. Pe 24 mai vor fi afișate rezultatelor finale în urma contestaţiilor la probele de aptitudini.

Candidaţii vor susţine probele de aptitudini oral şi scris la următoarele discipline: Catehismul mic, Mica Biblie, Probe de aptitudini muzicale. Pentru susţinerea probelor de aptitudini, Liceul pune la dispoziţie un material bibliografic în care pot fi găsite toate informaţiile necesare în vederea susţinerii examenului de admitere, material care se poate procura de la Liceul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Francisc de Assisi” din Roman.

„La înscrierea pentru probele de aptitudini, candidaţii vor prezenta: fişa de înscriere tip eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial de unde provin (original, cu semnătura şi ştampila şcolii); carte de identitate, original şi copie; certificat de naştere, original şi copie; adeverinţă medicală; declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul de ordine interioară a liceului şi că sunt de acord să-l respecte. Documentele pentru completarea dosarului necesare înscrierii în clasa a IX-a sunt: foaia matricolă V-VIII. De la parohia de provenienţă: adeverinţă de Botez; adeverinţă de Mir; adeverinţă de căsătorie religioasă a părinţilor; caracterizare din partea părintelui paroh”, a precizat preot profesor Cristinel Sociu, director al Liceul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Francisc de Assisi” din Roman, citat de comunicatul Episcopiei Romano-Catolice de Iași.

 

 COMENTARII

WORDPRESS: 0