A început „Luna plantării arborilor 2018”

HomeSocial

A început „Luna plantării arborilor 2018”

 

 

Regenerarea pădurilor, conservarea şi protecţia acestora, în scopul dezvoltării lor durabile, sunt activităţi importante pe care le desfăşoară silvicultorii. Fără a se face acest prim pas, an de an, fără profesionalism, responsabilitate şi implicare, nu se poate vorbi mai târziu despre arborete viguroase, sănătoase, apte să-şi exercite multiplele roluri (ecologice, sociale și economice).

În această primăvară, Direcția Silvică Neamț va realiza lucrări de regenerare a pădurilor pe suprafaţă de 950 de hectare, în fondul forestier proprietate publică a statului. Din această suprafață, 710 de hectare le reprezintă regenerările naturale, 240 de hectare – regenerările artificiale, la care se adaugă peste 58 de hectare completări curente în plantațiile înființate în anii anteriori, arată un comunicat al Direcției Silvice Neamț.

Pentru suprafața de 298 de hectare, care se va parcurge în acest an cu lucrări de regenerare (împăduriri și completări curente), se vor folosi peste 1.600.000 de puieţi forestieri, asiguraţi în proporție determinantă (99%) din pepinierele proprii ale Direcţiei Silvice Neamţ.

Deoarece condițiile termice permit acest lucru, au început lucrările de scoatere a puieţilor din pepiniere, urmată imediat şi de plantarea acestora, pentru a se beneficia de avantajele excedentului de apă din sol din această perioadă.

Pentru asigurarea materialului săditor necesar în anii care vor veni, sunt incluse în programul din această primăvară încă o serie de lucrări, şi anume:
– înfiinţarea în solarii a unei suprafeţe de 600 de metri pătrați de semănături de molid şi larice;
– înfiinţarea în pepiniere a semănăturilor de salcâm pe suprafața de 50 de ari;
– lucrări de repicaj pentru un număr de 1.036.000 de puieţi de molid şi larice, care vor ocupa o suprafaţă de 123 de ari.

Activitatea de regenerare a pădurilor nu constă doar în lucrările de împădurire. Ele sunt precedate de o serie de activităţi desfăşurate pe durata întregului an, cum ar fi recoltarea şi prelucrarea seminţelor, munca exercitată prin prestarea lucrărilor în solarii, pepiniere, plantaje etc. După încheierea campaniei se desfăşoară activităţi care urmăresc reuşita regenerărilor, precum şi îngrijirea arboretelor tinere.

Toată această gamă largă de activităţi şi lucrări se regăseşte, tradiţional, în sintagma „campanie de împăduriri”. Această sintagmă se justifică prin dimensiunea mijloacelor umane, financiare şi tehnice implicate şi presupune o remarcabilă desfăşurare de forţe.

„Una dintre cele mai mari şanse de a construi o conştiinţă ecologică este implicarea maximă a învăţământului în promovarea problemelor de mediu. De aceea este important ca, încă din primii ani de învățământ, preșcolarii și școlarii să cunoască problemele mediului înconjurător şi să înţeleagă că fiecare îşi poate aduce contribuţia la ocrotirea naturii alături de cadre didactice, ingineri silvici, pădurari, părinți, prieteni și alți specialiști în mediu. În acest cadru, așa cum procedează an de an, Direcţia Silvică Neamţ invită locuitorii judeţului, autorităţile locale, şcolile, alte instituţii ce își doresc să fie aproape de natură, să participe alături de personalul silvic la lucrările de regenerare a pădurii, manifestări desfăşurate de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva în scopul măririi suprafeţei împădurite, la nivelul judeţului Neamţ, şi grupate sub genericul «Luna plantării arborilor 2018»”, mai precizează reprezentanții Direcției Silvice Neamț.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0