Prima paginăEconomie

448 de controale ale Gărzii de Mediu Neamț, în acest an, cu amenzi în valoare de 259.000 de lei

448 de controale ale Gărzii de Mediu Neamț, în acest an, cu amenzi în valoare de 259.000 de lei

Dimensiune text

 

Garda Națională de Mediu – Serviciul Comisariatul Județean Neamț, corp specializat de inspecție și control, cu rol în prevenirea, constatarea și sancționarea încălcării prevederilor legale privind protecția mediului, a realizat, în cursul primei jumătăți a anului 2017, 448 de acțiuni de inspecție și control, dintre care 213 controale planificate și 235 neplanificate, informează un comunicat al instituției.

Controalele planificate au fost efectuate conform Planului anual aprobat prin decizia Comisariatului General al Gărzii Naționale de Mediu la obiectivele cu impact semnificativ asupra mediului de pe teritoriul județului. Dintre acestea, cinci controale s-au efectuat la obiective care prezintă pericol de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase și 12 controale s-au efectuat ca urmare a unor tematici dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu.

Controalele neplanificate au acoperit majoritatea tipurilor de acțiuni de inspecție și control prevăzute de HG 1005/2012 privind organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu, cu modificările ulterioare, respectiv: 103 controale tematice dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu, 82 de controale pentru verificarea reclamațiilor și sesizărilor primite la Comisariatul Județean Neamț, 16 controale au fost efectuate în comun cu alte autorități, respectiv Sistemul de Gospodărire a Apelor, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență, Inspectoratul de Poliție al Județului Neamț, Instituția Prefectului, 14 inspecții pentru verificarea modului de respectare a actelor de reglementare, zece inspecții pentru verificarea realizării măsurilor impuse la controalele anterioare, opt controale pentru identificarea de obiective noi, o inspecție în urma autosesizării Gărzii Naționale de Mediu și un control pentru emiterea/revizuirea actelor de reglementare.

Controalele neplanificate dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu au vizat, în special, activități prioritare în domeniul protecției mediului: salubrizarea localităților, activitățile de colectare, stocare temporară, tratare, valorificare și transport deșeuri medicale, activitățile de exploatare forestieră, comerțul cu lemn și produse de lemn.

82 de reclamații verificate în primele șase luni

O mare pondere în activitatea de control din 2017 a avut-o și rezolvarea reclamațiilor. Astfel, dintre cele 82 de reclamații verificate, 23 au vizat un management defectuos al deșeurilor, șase au vizat activitatea de creștere a animalelor din gospodăriile cetățenilor, nouă au vizat deversări de ape uzate menajere, iar celelalte au vizat aspecte privind calitatea aerului și a apei, depășiri ale nivelului de zgomot, condițiile de bunăstare a animalelor din grădinile zoologice. Pentru neconformitățile constatate s-au aplicat patru amenzi în valoare de 78.000 de lei pentru realizarea de lucrări de construcție în lipsa actelor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului, funcționare în lipsa autorizației de mediu, traversarea materialelor lemnoase prin cursuri de apă și cinci avertismente pentru un management defectuos al deșeurilor.

„Având în vedere capacitățile limitate de stocare a deșeurilor menajere în depozitele temporare autorizate și pentru a limita depozitarea de deșeuri în locuri neamenajate și în mod special în mediul rural, pe malurile cursurilor de apă, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Neamț a întreprins o serie de demersuri pentru sistarea depozitării de deșeuri în spațiile temporare și transportarea și relocarea deșeurilor menajere depozitate temporar în depozitul conform de la Girov, construit în cadrul proiectului Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în județul Neamț. De asemenea, s-a verificat starea de salubrizare a localităților, cursurilor de apă și a căilor de comunicație de pe raza a 77 de unități administrativ-teritoriale din județul Neamț, din totalul de 83, și s-au dispus măsuri cu termen și responsabilități în sarcina administrațiilor publice locale, măsuri care au vizat în principal salubrizarea suprafețelor de teren unde s-au constatat abandonări de deșeuri menajere, deșeuri din construcții și deșeuri vegetale”, precizează un comunicat al Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Neamț.

16 avertismente contravenționale și zece amenzi în valoare de 259.000 de lei

Urmare a controalelor planificate și neplanificate efectuate în semestrul I din 2017, s-au aplicat 26 de sancțiuni contravenționale principale, respectiv: 16 avertismente contravenționale și zece amenzi în valoare totală de 259.000 de lei. S-a aplicat o amendă în cuantum de 60.000 de lei pentru realizarea de lucrări de construcție în lipsa actelor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului; două amenzi în cuantum de câte 50.000 de lei pentru nerealizarea măsurilor dispuse la controalele anterioare al Gărzii Naționale de Mediu și două amenzi de câte 30.000 de lei pentru funcționarea în lipsa autorizației de mediu.

„Precizăm că în semestrul I 2017 nu au fost înregistrate poluări, accidente sau incidente care să ducă la afectarea gravă a factorilor de mediu (apă, aer, sol). A fost înregistrat un incident, respectiv un incendiu declanșat de reacția puternic exotermă a unei cantități de 20 de kilograme de sodiu metalic cu apa – determinările efectuate la fața locului nu au indicat poluarea solului”, menționează reprezentanții Gărzii de Mediu Neamț.

Garda Națională de Mediu are atribuții în materia prevenirii, constatării și sancționării încălcării prevederilor legale privind protecția mediului, inclusiv a nerespectării reglementărilor prevăzute în legile specifice domeniului controlului poluării industriale și managementului riscului, substanțelor și preparatelor periculoase, biodiversității și ariilor naturale protejate, fondului de mediu și altor domenii prevăzute de legislația specifică în vigoare, dar realizează și alte categorii de activități.

Alte categorii de acțiuni derulate de comisarii din cadrul Comisariatului Județean Neamț al Gărzii Naționale de Mediu s-au concretizat în: elaborarea de lucrări de sinteză și raportări, participări la procedura de reglementare în cadrul comisiilor de analiză tehnică, întocmirea de referate tehnice pentru formularea întâmpinărilor în cazul amenzilor contestate, participarea la cursuri de formare profesională. De asemenea, Garda de Mediu Neamț a organizat și participat la acțiuni de conștientizare a importanței protecției mediului, punând accent pe educarea și implicarea elevilor.

 

 

 

Partajează articolul
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

COMENTARII

WORDPRESS: 0