226 milioane euro finanțare REGIO pentru stimularea mobilității urbane în municipiile din Regiunea Nord-Est

HomeEconomie

226 milioane euro finanțare REGIO pentru stimularea mobilității urbane în municipiile din Regiunea Nord-Est

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Autoritate de Management, anunță deschiderea apelului PR/NE/2023/4/RSO2.8/1/ „Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile – Municipii reședință de județ, Municipii“, Prioritatea 4 „O regiune cu o mobilitate mai durabilă în data de 1 octombrie 2023.

Obiectivul specific al acestei priorități este reprezentat de promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon. Prin intermediul acestui apel sunt sprijinite acele proiecte care dovedesc creșterea distribuției modale către transportul public în comun nepoluant și mijloacele alternative de transport (mersul pe jos, cu bicicleta) la nivelul municipiilor şi al zonelor urbane funcţionale / zonelor metropolitane (Z.U.F /Z.M.) din care acestea fac parte și care conduc în mod nemijlocit la scăderea emisiilor de carbon.

Acțiunile sprijinite în cadrul acestui apel vizează investiții destinate stimulării mobilității urbane durabile prin dezvoltarea transportului public in comun nepoluant, pe de o parte și, în mod complementar, crearea, dezvoltarea de moduri alternative de transport nepoluant, prin activități de tipul: modernizarea, achiziționarea de material rulant electric (tramvaie), troleibuze și autobuze electrice, inclusiv asigurarea accesibilității în mijloacele de transport în comun pentru persoanele cu dizabilități; amenajarea pistelor și parcărilor pentru biciclete, crearea, modernizarea, extinderea de zone și trasee pietonale și semi-pietonale partajate

Apelul de proiecte este unul necompetitiv, cu termen limită de depunere a proiectelor. Cererile de finanțare pot fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 1 octombrie 2023, ora 10:00 – 30 aprilie 2024, ora 10:00.

Alocarea financiară pentru acest apel este de 226,74 milioane de euro.

Cine poate solicita finanțare?

Pote solicita finanțare unități administrativ-teritoriale municipii reședință de județ și municipii sau parteneriate dintre municipiul reședință de județ cu judeţul / oraşe / municipii / comune din: zona funcţională urbană (Z.U.F) / zona metropolitana (Z.M)/ asociații de dezvoltare intercomunitară.

Mai multe informații despre acest apel finanțat în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027 sunt disponibile aici: https://regionordest.ro/prioritatea-4/mobilitate-urbana-mrj-si-municipii/ .

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0