Prima paginăSocialSanatate

Tratament mai uşor în străinătate

Dimensiune text

Bolnavii din judeţul Neamţ care au nevoie de tratament medical în străinătate pot obţine rambursarea cheltuielor mai uşor, prin aplicarea unei Directive Europene.

Nemţenii care vor să beneficieze de anumite tratamente medicale în ţări din Uniunea Europeană, decontate parţial de Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Neamţ, au acces mai uşor la acestea. În luna mai a intrat în vigoare o Directivă a Uniunii Europene potrivit căreia orice pacient care se va trata în străinătate va primi de la CAS contravaloarea sumei pe care ar fi plătit-o dacă intervenţia ar fi avut loc în ţară, iar săptămâna trecută au apărut normele de aplicare a acesteia. Astfel, după efectuarea intervenției, rambursarea cheltuielilor se va face la solicitarea scrisă a asiguratului, a unui membru al familiei sau a unei persoane împuternicite de acesta, însoţită de documente justificative traduse în limba română de către un traducător autorizat.

Pentru a recupera banii, pacientul trebuie să prezinte şi un document medical, inclusiv biletul de internare, prescripţia medicală pentru medicamente şi dispozitive medicale – în copie, din care rezultă că a beneficiat de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, datat şi asumat de către cadrul medical care l-a acordat, precum şi documente de plată din care să rezulte că serviciile au fost achitate integral, nivelul tarifelor distinct pentru fiecare serviciu medical, medicament, dispozitiv medical, inclusiv data achitării acestora. Rambursarea contravalorii asistenţei medicale transfrontaliere se efectuează de către CAS, care solicită acordare de prevedere bugetară, în lei, în termen de maximum 60 de zile de la data alocării de prevedere bugetară.

Pentru a fi decontate, serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale trebuie să se regăsească printre prestaţiile la care are dreptul persoana asigurată, conform legislaţiei asigurărilor sociale de sănătate şi sunt decontate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

Un lucru bun este că directiva europeană se aplică retroactiv. Astfel, pacienţii care au mers în străinătate pentru a beneficia de tratament medical înainte de intrarea în vigoare a directivei pot depune cerere de rambursare la sediul CAS până la sfârşitul anului.

Partajează articolul

COMENTARII

WORDPRESS: 0