Tinerii din Pildeşti lucrează pentru apropierea dintre oameni. Vizită la biserica ortodoxă din Gherăești

HomeSocial

Tinerii din Pildeşti lucrează pentru apropierea dintre oameni. Vizită la biserica ortodoxă din Gherăești

 

 

Cu ocazia săptămânii de rugăciune pentru unitatea creştinilor, atât cercetașii, cât și celelalte grupuri din Pildești au derulat activități în acest sens. Vineri, 25 ianuarie, a avut loc, în capela Liceului „Sfântul Ioan de la Salle” un moment de rugăciune la care au participat tinerii din Acţiunea Catolică, din grupul de cercetași, din Grupul de Familii, precum şi Surorile Maestre „Pie Venerini” şi Fraţii Şcolilor Creştine din parohie. Acest moment de rugăciune a fost prezidat de preotul Larențiu Luca, vicar al comunităţii noastre.

Fiind unul dintre obiectivele mișcării scout de a lucra pentru apropierea dintre oameni fără să se facă deosebire de limbă, cultură, religie, grupul de cercetași din Pildești face în fiecare an mici gesturi de apropiere cu o comunitate de persoane de altă confesiune. Astfel, duminică, 27 ianuarie, 60 de cercetași au pornit plini de bucurie spre biserica ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” din Gherăești pentru a participa la o activitate ecumenică.

Programul a început cu urările de „Bun venit” adresate de preotul Liviu Vasile Lupu, el prezentându-ne și biserica din care face parte. Am aflat despre acest lăcaş de cult că datează din 1854, fiind construit de către Dimitre Kornea, boier din acea vreme. Momentul central al întâlnirii a fost reprezentat de rugăciunea în comun, părintele Liviu Vasile Lupu și părintele Laurențiu Luca ajutându-ne să trăim din plin această experienţă.

Momentul spiritual s-a încheiat cu recitarea rugăciunii „Tatăl Nostru”, spunând-o ținându-ne de mâini, iar preoții ținând fiecare lumânarea proprie unită de cealaltă. Astfel, prin realizarea unei singure flăcări aprinse de două lumânări a fost simbolizată unirea în credinţă pe care o dorim aşa cum ne spune Isus: „Ca toţi să fie una” (In. 17, 21)

După încheierea acestei activități, cercetașii și-au prezentat curiozitățile cu privire la religia ortodoxă, părintele din Gherăești fiind deschis și dornic să ne răspundă la întrebări. Apoi, a urmat un moment de destindere, în care am luat prânzul și ne-am jucat.

Așadar, această zi a fost cu adevărat rodnică, lucrând şi anul acesta pentru a păstra şi a întări legăturile între satele vecine și având posibilitatea de a ne cunoaşte mai bine, fapt care ajută să ne respectăm şi să ne iubim mai mult. De asemenea, dorim să mulțumim preoților care ne-au călăuzit și au făcut posibilă desfășurarea acestei activități.

A consemnat Diana Mîrţ,
Cercetașii României – Centrul Local „Adormirea Maicii Domnului” din Pildeşti

 

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0