Tag: măsurători

Toate terenurile din fiecare localitate trebuie măsurate, justificate şi evidenţiate corect. Această evidenţă este necesară pentru finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate în mod abu ...
Conform măsurătorilor efectuate la forajele hidrogeologice monitorizate de Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA) Neamț, nivelul pînzei freatice a coborît cu 10 pînă la 40 centimetri, comparativ cu lu ...
2 / 2 articole