Prima paginăSocialEducatie

Școala Gâdinți tinde spre Europa

Dimensiune text

Profesori care predau diverse discipline la Școala Gâdinţi au beneficiat de un stagiu de formare europeană, prin proiectul Erasmus plus „Teacher Development”.

Profesori care predau diverse discipline la Școala Gâdinţi au beneficiat de formare europeană, prin proiectul „Teacher Development”, finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, în cadrul Programului ERASMUS plus.

Derulând proiectul Erasmus plus „Teacher Development”, Școala Gimnazială Gâdinţi urmăreşte optimizarea procesului didactic prin utilizarea mijloacelor moderne de predare-învăţare şi comunicare şi a tehnologiilor informaţiei şi comunicării, promovarea şi dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii, stimularea activităţii metodice şi de perfecţionare a cadrelor didactice, creşterea calităţii educaţiei şi îmbunătăţirea ofertei educaţionale. Pentru realizarea acestor obiective, au fost stabilite două direcţii fundamentale în formarea cadrelor didactice: familiarizarea cu noi metodologii specifice secolului 21 şi dezvoltarea capacităţilor digitale. La cursul „Teaching through 21st Century Methodologies”, furnizat de International Training Centre – Praga, Cehia, în perioada 20-24 octombrie, au participat profesorii de limba engleză Irina-Cătălina Grama şi Ovidiu-Eduard Sârghi. Cel de-al doilea curs, la care au participat profesoarele Roxana-Elena Otic, Nadia-Alina Năstasă şi Laura-Mirela Imbrea, se numeşte «Empowerment in ICT Skills – Making Use of Technology Tools» şi a fost furnizat de Executive Training Institute din Malta, în perioada 3-7 noiembrie.

Cursul „Teaching through 21st Century Methodologies” a acoperit aspecte diferite ale metodologiei secolului 21: modul de a gândi, moduri de a lucra, învăţarea activă, instrumente de lucru, abilităţi sociale. Profesorii au fost puşi în situaţia de a experimenta activităţi interesante ce leagă metodologia de teoriile învăţării. Activităţile au fost practice, evidenţiind rolul tehnologiei şi ajutându-i pe profesori să reflecteze asupra propriei abordări a predării. Acest curs a fost predat interactiv, pe ateliere şi grupuri de lucru. Participanţii au avut un rol activ pe tot parcursul activităţilor, maximizând utilizarea limbii engleze.

Cursul „Empowerment in ICT Skills – Making Use of Technology Tools” i-a ajutat pe profesori să exploreze modalităţi de a utiliza tehnologia în diferite proiecte. Participanţii au creat instrumente cum ar fi blog-uri şi site-uri şi au utilizat instrumente online, urmând a adapta diferite instrumente TIC la situaţii specifice de predare-învăţare, în contexte variate. A fost încurajată împărtăşirea cunoştinţelor pedagogice şi de utilizare a TIC în activitatea didactică între participanţi. În vederea valorificării cunoştinţelor şi abilităţilor însuşite de profesorii participanţi la mobilităţi, în luna decembrie, aceştia vor desfăşura cursuri de formare la care sunt invitaţi profesorii care doresc să-şi însuşească noutăţile metodice şi pedagogice. Responsabil al acestei acţiuni este profesoara Nadia Năstasă, care este şi coordonator al proiectului Erasmus plus.

„Activităţile propuse se vor desfăşura conform unei strategii coerente, bine planificate, astfel încât să se asigure eficienţa demersurilor întreprinse, iar efectele să poată fi măsurate corespunzător. Acest lucru va asigura o evaluare corectă a impactului asupra calităţii educaţiei, rezultatele produse integrându-se în strategiile de dezvoltare ulterioare”, a declarat directorul şcolii, profesoara Irina Cătălina Grama.

Partajează articolul

COMENTARII

WORDPRESS: 0