S-a stins din viață Minodora Ursachi, fost director al Muzeului de Artă din Roman

HomeCultural

S-a stins din viață Minodora Ursachi, fost director al Muzeului de Artă din Roman

 

Minodora Ursachi, muzeograf și publicist, fost director al Muzeului de Artă din Roman, s-a stins din viață, cu o lună înainte de a împlini vârsta de 83 de ani. Vestea a căzut ca un trăsnet peste cei care au cunoscut-o și apreciat-o, toată lumea sperând ca ea să aibă puterea să învingă boala necruțătoare care a cuprins-o la bătrânețe. A luptat cu boala alături de soțul său și copii, până miercuri, 22 noiembrie, când a plecat în lumea celor drepți.

 

Minodora Ursachi s-a născut la 22 decembrie 1934, în localitatea Negrea, comuna Lascăr Catargiu, Galaţi. Urmează cursurile primare în satul natal (1942-1946), Liceul de Fete „Mihail Kogălniceanu” în Galaţi (1946-1953) şi Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi (1953-1957).

După terminarea facultăţii este repartizată ca profesor-muzeograf la Muzeul de Istorie din Roman, unde a activat între anii 1957-1968. Fire sensibilă, autodidactă, inovatoare, fondează Muzeul de Artă din Roman în anul 1970, unde îşi va dărui 30 de ani de viaţă profesiei de  muzeograf (1970-2000).

În anul 2002, la Sărbătoarea culturii romaşcane, primeşte „Premiul pentru Cultură” şi „Diploma de Recunoştinţă” pentru susţinerea cercetării arheologice şi contribuţia adusă la dezvoltarea şi valorificarea patrimoniului muzeal, cu prilejul aniversării a 50 de ani de la fondarea Muzeului de Istorie Roman (2007).

Cărţi publicate: volumul „Muzeul de Artă Roman 50 de ani”, Editura Muşatinia, 2007, pune în valoare patrimoniul deţinut de această instituţie. Dicţionarul de artă „Identităţi artistice la Roman”, Editura Muşatinia, 2013, prezintă personalităţi ale lumii artelor care au onorat cu prezenţa lor Muzeul de Artă din Roman – un volum apreciat la superlativ: „un excelent dicţionar – album de artă” de către criticul literar Constantin Tomşa. Volumul „Fenomenul artistic romașcan”, Editura Mușatinia în 2016, a fost premiat la Gala Superlativele Culturale 2016, eveniment organizat de Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” din Piatra Neamţ.

A organizat peste 300 de expoziţii temporare la sediul Muzeului de Artă şi peste 200 de expoziţii itinerante precum şi numeroase activităţi culturale. A scris cronici, articole, studii, comunicări în diferite publicaţii: „Pictura, artele Plastice” (Istoria oraşului Roman, 1392-1992), „Donaţia Maria Steurer Moţatu şi Leonida Moţatu” (Carpica XXXI, 2002), „Profesorul Ion N. Teştiban” (Melidonium I, 2009) având colaborări la diverse reviste de cultură şi artă.

Prezentă în volumele „Portrete printre rame”, autor Gheorghe A.M. Ciobanu, 2012, „Personalităţi române şi faptele lor 1950-2010”, autor Constantin Toni Dârţu, „Un dicţionar al literaturii din judeţul Neamţ”, Constantin Tomşa 2014, „Personalităţi ale culturii din judeţul Neamţ”, 2014.

„Un caracter luminos, energic şi entuziast”

„Minodora Ursachi, o prezenţă de marcă a vieţii culturale romaşcane şi-a lăsat amprenta asupra Muzeului de Artă din Roman, constituind un etalon de profesionalism şi un model de urmat în viaţa muzeală. În timpul cât a condus activitatea Muzeului de Artă, nume importante ale plasticii româneşti au avut manifestări expoziţionale în localul de cultură romaşcan. Un caracter luminos, energic şi entuziast, doamna Minodora Ursachi a ştiut să respecte valorile culturale autentice şi să contribuie la promovarea lor.

Realizând că artele plastice, prin armonie, formă şi echilibrul proporţiilor, apropie oamenii în subtilitatea simţirii, Minodora Ursachi a fost neobosită în promovarea a tot ce ţine de acest domeniu ce încântă ochiul şi sufletul şi contribuie la desăvârşirea interioară a omului.

Modul de prezentare, împreună cu intuiţia şi sensibilitatea artistică, cu dăruirea interioară, ce definesc un artist plastic, îi conferă o reală şi obiectivă receptare şi interpretare a frumosului din Artele plastice.

Pentru Minodora Ursachi estetica devine un mod de cunoaştere, o ţintă contemplativă, prin care argumentează că Frumosul în Artă este reprezentarea sensibilă a Ideii.

Minodora Ursachi a conştientizat, prin prisma meseriei de muzeograf, că noi oamenii suntem dornici de frumosul artistic, ca ecou al umanismului ce ne diferenţiază de lumea necuvântătoarelor, contemplarea produselor artelor plastice fiind momente încununate de sublim, de muzicalitate, de reculegere şi motivaţie. Arta – ca aură a omului, aşa ne-a dăruit-o Minodora Ursachi prin tot ce a oferit comunităţii.

A slujit arta şi tot ce ţine de ea cu un soi de religiozitate înduioşătoare, pătimaşă chiar, ducând o luptă invizibilă pentru asanarea urâtului din viaţa noastră.

«Arta îl face pe om mai stăpân pe instinctele sale» – spunea scriitorul Ion Agârbiceanu. Trăind într-o lume a frumosului artistic şi înconjurându-se de oameni de caracter, Minodora Ursachi a promovat cu toată fiinţa ei, de-a lungul unei cariere impresionante, focul misterios al creaţiei – ca ardere istovitoare şi neîntreruptă ce răspândeşte Lumina.

În paginile volumului «Fenomenul artistic romaşcan» vom găsi  cronici, comentarii, articole, studii, evocări, amintiri şi comunicări scrise în decursul celor aproape 50 de ani de activitate neobosită în  domeniul Artei, a simţirii frumosului ca «perfecţiune fenomenală», a cunoaşterii intuitive, asemănătoare cu cea raţională, ca ştiinţă a cunoaşterii senzoriale din universul artelor plastice.

Lecturând acest volum înţelegem mai uşor mesajul  autoarei care îşi ia drept obiect de studiu dăruirea şi contemplarea transpuse în actul de creaţie al artiştilor plastici prezenţi în decursul anilor în galeriile Muzeului de Artă din Roman precum şi activităţile personalităţilor din lumea culturală romaşcană care s-au dăruit comunităţii prin acţiunile lor pline de generozitate şi profunzime”, scria, în postfața volumului ,,Fenomenul artistic romașcan”, apărut la Editura Mușatinia în anul 2016, editorul Emilia Ţuţuianu, directorul Editurii Mușatinia din Roman.

„Om de aleasă delicateţe şi adâncă, reală înţelegere umană”

„Muzeul de Artă, sălaş de bucuria inimii. De tihnă sufletului. Doamna Minodora Ursachi, om de aleasă delicateţe şi adâncă, reală înţelegere umană. De fiecare dată când treci pragul muzeului, te întâmpină cu puternică voie-bună. „Mama pictorilor romaşcani”, cum o numea regretatul Mihail Simion, a urmat un permanent suiş de studiu atent şi variat în tainele artei. A scris nenumărate articole, studii de artă, a conferenţiat la Roman, Bucureşti, Iaşi, a vernisat zeci, sute de expoziţii. Este autoarea unui sincretism de substanţă al artelor (pictură, poezie, muzică). A lansat numeroşi pictori romaşcani şi din întreg cuprinsul românesc. A descoperit romaşcanilor arta europeană, asiatică, americană. A îmbogăţit substanţial colecţiile Muzeului de Artă. Vernisajele, seratele de muzică, poezie rămân de neuitat.

Dacă Muzeul de Istorie a înrădăcinat în romaşcani fiorul tainic al iubirii de istoria neamului, Muzeul de Artă a Cultivat sensibilitatea inimii. Și să nu uităm: Episcopia, Muzeul de Istorie şi Muzeul de Artă s-au alcătuit în trinitate ce a hrănit haric şi permanent poporul romaşcan. De bună seamă, şi de aceea, noi romaşcanii, suntem altfel”, spunea despre Minodora Ursachi profesorul Constantin Adamovici.

„Totul depinde de timpul care ne va fi rezervat, fiecăruia dintre noi, de Cel de Sus”

„Am muncit cu pasiune, cu entuziasm şi cu încredere într-un domeniu  de mare responsabilitate, dar care oferă şi multe satisfacţii profesionale. Am venit în Roman împreună, am muncit împreună, am trecut prin viaţă împreună şi am ajuns la o vârstă la care nu vrem să depunem armele, nu capitulăm. Dispunem de suficientă forţă creatoare, de energie pentru a continua munca de punere în valoare a rezultatelor cercetărilor arheologice şi artistice efectuate de-a lungul anilor. Totul depinde de timpul care ne va fi rezervat, fiecăruia dintre noi, de Cel de Sus”, spunea Minodora Ursachi, acum trei ani, într-o ceremonie organizată la Primăria Roman, când a fost sărbătorită, alături de soțul său, profesorul Vasile Ursachi, la împlinirea vârstei de 80 de ani.

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0