Prima paginăActualitateRural

Primărie fără contabil-şef

Dimensiune text

Primăriei din Sagna i se reproșează calitatea gestiunii financiar-contabile. Instituţia funcţionează de patru ani fără contabil-şef.

Curtea de Conturi a făcut publice rapoartele realizate la unităţile administrativ-teritoriale care au fost verificate în 2013. În judeţul Neamţ au fost efectuate mai multe controale la primării şi societăţi publice. Ziarul de Roman va prezenta principalele concluzii ale experţilor Curţii de Conturi după verificările realizate. Trebuie precizat faptul că verificările din 2013 au vizat activităţi care s-au derulat în anul 2012. 

Din controlul efectuat de Curtea de Conturi la Primăria Sagna a reieşit faptul că în documentele instituţiei mai este mult de muncă pentru a fi puse la punct. Cele mai multe abateri ţin de calitatea gestiunii financiar-contabile, inventarierea activelor şi pasivelor fiind făcută în mod eronat.

„Nu s-au luat măsurile prevăzute de normele legale în vigoare în ceea ce priveşte prezentarea situaţiilor financiare anuale aferente anului 2011 Consiliului Local Sagna, în vederea aprobării acestora prin emiterea de hotărâre în acest sens. Conducerea entităţii nu a luat măsuri în vederea efectuării inventarierii materiei impozabile aferente creanţelor bugetului local, până la data de 15 mai, astfel încât proiectul bugetului local elaborat în condiţiile Legii nr. 273/2006 să cuprindă toate impozitele şi taxele locale. S-au identificat erori privind neînregistrarea în evidenţa contabilă şi, implicit, în situaţiile financiare întocmite la 31 decembrie 2012 a furnizorilor neachitaţi, reprezentând, în fapt, plăţile restante ale unităţii administrativ-teritoriale. Autorităţii deliberative nu i s-a prezentat niciun raport privind execuţia bugetară a anului 2012”, sunt câteva dintre abaterile constatate de experţii Curţii de Conturi.

Alte nereguli au fost găsite în modul în care s-au întocmit evidenţa contabilă, neîncasarea unor venituri şi utilizarea unor programe informatice achiziţionate fără să existe manuale de utilizare a programelor, proceduri de control privind corectitudinea informaţiilor introduse în aplicaţia informatică de către utilizator sau proceduri de control asupra proceselor de prelucrare a informaţiei care să asigure concordanţa strictă a rezultatelor prelucrării informatice cu reglementările legale în vigoare.

„Nu am contestat niciuna dintre concluziile celor de Curtea de Conturi. Noi funcţionăm de patru ani fără contabil-şef şi nu ne este deloc uşor să facem treba unui specialist. Dar am lucrat pe indicaţiile celor de la Curtea de Conturi şi aşteptăm un nou control, în care se vor verifica situaţiile îndreptate în ultima perioadă”, a afirmat Gheorghe Iacob, primarul comunei Sagna.

COMENTARII

WORDPRESS: 0