HomeActualitateRural

Primar amendat pentru că a modernizat o stradă

Primarul comunei Gherăeşti, Carol Bereşoaie

Primarul comunei Gherăeşti, Carol Bereşoaie

Experţii Curţii de Conturi afirmă că o porţiune din strada 1 Decembrie din Gherăeşti a fost modernizată fără a exista prevederi bugetare şi surse de finanţare. „S-a ajuns la această situaţie din cauză că m-am bazat pe unele fonduri atrase, dar care nu au mai venit”, afirmă primarul comunei, Carol Bereşoaie.

Curtea de Conturi a făcut publice rapoartele realizate la unităţile administrativ-teritoriale care au fost verificate în 2013. În judeţul Neamţ au fost efectuate mai multe controale la primării şi societăţi publice. Ziarul de Roman va prezenta principalele concluzii ale experţilor Curţii de Conturi după verificările realizate. Trebuie precizat faptul că verificările din 2013 au vizat activităţi care s-au derulat în anul 2012. 

La Primăria Gherăeşti, experţii Curţii de Conturi au descoperit mai multe abateri, de la neînregistrarea contabilă a unor creanţe la neîncasarea unor taxe şi impozite locale. Primăria Gherăeşti nu a încasat nici taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări şi nu a fost efectuată inspecţia fiscală având ca obiect verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, a corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili, deşi s-a emis dispoziţie prin care a fost stabilită o persoana cu atribuţii în acest sens.

„S-a încheiat angajamentul legal pentru obiectivul de investiţii «Modernizare Strada 1 Decembrie 1918 – 1900 m, comuna Gherăeşti, judeţul Neamţ» fără a exista prevederi bugetare cuprinse în bugetul anului 2013 şi surse de finanţare. Fapta a fost sancţionată de către auditorii publici externi cu amendă contravenţională de 500 lei, conform Procesului verbal de amendă nr.3371/4.10. 2013. Entitatea a achitat în mod nejustificat cheltuieli de consultanţă pentru organizarea unei proceduri de achiziţie publică, când aceste atribuţii le avea înscrise în fişa postului şi trebuiau îndeplinite de un angajat al comunei. Din verificarea faptică a obiectelor de inventar pentru amenajarea unor locuri de joacă s-a constatat că nu se regăsesc pe teren un tobogan, un leagăn şi un balansoar. S-a constatat decontarea eronată, pe baza foii de parcurs, a combustibilului aferent deplasării cu autoturismul instituţiei, pe ruta Gherăeşti – Bucureşti, la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, deplasarea fiind confirmată doar până la Piatra Neamţ, la Agenţia pentru Protecţia Mediului”, sunt alte abateri trecute în raportul Curţii de Conturi.

În acelaşi document se mai arată că nu a fost efectuată inventarierea lucrărilor şi serviciilor în curs de execuţie sau neterminate la Școala gimnazială Gherăeşti, în valoare de 198.478,84 lei, din verificarea situaţiilor de lucrări la două obiective de investiţii s-a constatat că, la categoriile de lucrări „transport balast” şi „transport piatră spartă”, în situaţiile de lucrări, s-au înscris cantităţi mai mari ca fiind transportate faţă de cantităţile decontate în situaţiile de lucrări şi puse efectiv în operă, iar din verificarea situaţiilor de lucrări la trotuare în satul Gherăeştii Noi s-a constatat că, în realitate, trotuarul recepţionat nu are o suprafaţă executată de 180 de metri pătraţi.

Experţii Curţii de Conturi au mai constatat că, la unele categorii de lucrări, în situaţiile de lucrări s-au înscris cantităţi mai mari ca fiind realizate faţă de cantităţile existente pe teren.

Primarul comunei Gherăeşti nu a contestat niciuna dintre concluziile Curţii de Conturi şi a plătit cei 500 de lei amendă pentru drumul pe care l-a construit fără prevederi bugetare. „Am fost reclamat pentru că am făcut acest drum, de aceea am fost controlat de Curtea de Conturi. Nu am contestat amenda pentru că, din punct de vedere legislativ, experţii au avut dreptate. Dar am preferat să plătesc amenda şi să modernizez strada. S-a ajuns la această situaţie din cauză că m-am bazat pe unele fonduri atrase, dar care nu au mai venit. Celelalte abateri au fost corectate prin recuperarea banilor de la constructori sau prin alte demersuri legale. Urmează un alt control, prin care se va verifica cum am respectat indicaţiile din raport”, a afirmat Carol Bereşoaie, primarul comunei Gherăeşti.

Comentarii

WORDPRESS: 0