Prefectura Neamț, la bilanț

Dimensiune text

Prefectul judeţului, Ioan Vlad Angheluţă, a prezentat miercuri, 3 februarie, în cadrul Colegiului prefectural, bilanţul activităţii Instituţiei prefectului desfăşurată în anul 2015.

„Prin ordin de ministru din decembrie 2008, s-a decis să fie organizate şi desfăşurate activităţi de evaluare anuală a tuturor structurilor ministerului. Am ţinut să prezentăm acest Raport în cadrul unui Colegiu prefectural, la care am invitat şi membrii Comisiei de Dialog Social şi cei ai Comitetului Civic pentru Persoane Vârstnice, pentru că, toţi, aţi fost colaboratori ai instituţiei noastre şi v-aţi adus contribuţia la îndeplinirea atribuţiilor noastre. În sală mai sunt prezenţi şi membrii Comitetului Judeţean de Urgenţă (CJSU), precum şi primari, pentru că tot azi se prezintă şi raportul CJSU şi al ISU Neamţ”, s-a adresat celor prezenţi, în deschiderea reuniunii, prefectul Ioan Vlad Angheluţă.

raport 02Prin activitatea depusă, Instituţia prefectului s-a aflat în slujba cetăţeanului, a aplicat principiul tratamentului egal faţă de toţi cei care s-au adresat instituţiei, a asigurat accesul liber la informaţii şi transparenţa asupra activităţilor. Reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a fost permanent în atenţia instituţiei şi s-a urmărit, de asemenea, ridicarea exigenţei controlului de legalitate.

Prefectul judeţului, Ioan Vlad Angheluţă, a prezentat o sinteză a raportului, utilizând ca model de analiză realizarea obiectivelor stabilite, a acţiunilor realizate, a rezultatelor obţinute şi a resurselor folosite, pe fiecare obiectiv în parte.

Raportul a făcut referire şi la obiectivele anului 2016 şi anume: organizarea în bune condiţii a proceselor electorale, coordonarea şi asigurarea îndeplinirii, la nivelul judeţului, a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare, creşterea eficienţei în conducerea de către prefect a activităţii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale, care au sediul în judeţ, întărirea capacităţii instituţionale în activitatea de verificare a legalităţii actelor administraţiei publice locale, îmbunătăţirea activităţii Instituţiei prefectului şi a celorlalte structuri implicate în realizarea atribuţiilor prevăzute de actele normative cu caracter reparatoriu, creşterea gradului de monitorizare a modului de exercitare de către primari/preşedintele Consiliului Judeţean a atribuţiilor delegate şi executate de către aceştia în numele statului, creşterea capacităţii de coordonare şi verificare a activităţii serviciilor publice desfăşurate în cadrul Instituţiei Prefectului, îmbunătăţirea calităţii serviciilor ce sunt adresate direct cetăţenilor, creşterea gradului de cooperare între structurile implicate în prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă precum şi asigurarea transparenţei activităţii Instituţiei prefectului.COMENTARII

WORDPRESS: 0