Pașaport energetic pentru Primăria Roman: clădire cu emisii zero până în anul 2050

HomeSocial

Pașaport energetic pentru Primăria Roman: clădire cu emisii zero până în anul 2050

Marți, 19 martie, Primăria municipiului Roman a anunțat că, în cadrul proiectului „Renocally”, implementat de Municipiul Roman în parteneriat cu Fundația TERRA Mileniul III, a fost realizat primul pașaport energetic de renovare a Primăriei Roman.

Conform reprezentanților municipalității, Pașaportul de renovare a clădirilor oferă o foaie de parcurs privind renovarea, care indică o succesiune de etape, cu obiectivul de a transforma clădirea într-o clădire cu emisii zero până cel târziu în anul 2050. În ceea ce privește Primăria Roman, auditorul propune un pașaport în două etape de renovare – 2028 și respectiv 2032, astfel încât, la finalul implementării măsurilor propuse, nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră să fie zero.

Pașaportul indică beneficiile preconizate în ceea ce privește economiile de energie, facturile la energie și reducerile emisiilor operaționale de gaze cu efect de seră, precum și beneficiile mai ample legate de sănătate și confort și de îmbunătățire a capacității de adaptare a clădirii la schimbările climatice. De asemenea, el oferă informații cu privire la sprijinul financiar și tehnic necesar.

„Autoritățile locale au tot mai multe obligații în vederea decarbonizării stocului de clădiri deținut, de aceea am ales ca proiect pilot sediul Primăriei Municipiului Roman. Reabilitarea aprofundată a clădirii va conduce la costuri mai scăzute cu energia și întreținerea. Proiectul poate servi ca model și pentru alte instituții publice”, a declarat Leonard Achiriloaei, primarul municipiului Roman.

„Realizarea pașapoartelor de renovare a clădirilor oferă autorităților publice locale informațiile necesare, pentru o planificare eficientă a renovării profunde a stocului de clădiri deținut, în vederea decarbonizării. Prin implementarea prezentului proiect, ne-am propus să contribuim la creșterea cunoștințelor și abilităților generale ale primăriilor, privind decarbonizarea stocurilor de clădiri și renovarea profundă”, a declarat Lavinia Andrei, manager de proiect TERRA Mileniul III.

Renocally este un proiect finanțat de European Climate Initiative (EUKI), care are ca scop consolidarea capacității pentru implementarea și finanțarea renovărilor profunde pentru a stimula decarbonizarea stocului de clădiri în Bulgaria, România și Slovacia.

Renocally urmărește să declanșeze renovări profunde în municipalitățile țintă prin sprijinirea primăriilor în: implementarea Pașapoartelor pentru renovarea clădirilor; crearea unui Master Class de Asistență Tehnică pentru a sprijini accesul primăriilor la finanțare pentru renovare; pregătirea pentru implementarea viitoarelor cerințe ale Directivei Europene privind Performanța Clădirilor (reformată); creșterea cunoștințelor și abilităților generale ale primăriilor vizate privind decarbonizarea stocurilor de clădiri și renovarea profundă.

Proiectul face parte din European Climate Initiative (EUKI). EUKI este un instrument de finanțare a proiectelor al Ministerului Federal German pentru Afaceri Economice și Acțiune Climatică (BMWK). Competiția EUKI pentru idei de proiecte este implementată de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Scopul general al EUKI este de a promova cooperarea în domeniul climei în cadrul Uniunii Europene (UE) pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, mai arată comunicatul Primăriei Roman.

Pasaportul-energetic-Primaria-Roman

Comentarii

WORDPRESS: 0