ONG-urile din Roman pot depune la Primărie cererile pentru finanțare nerambursabilă din bugetul local

HomeSocial

ONG-urile din Roman pot depune la Primărie cererile pentru finanțare nerambursabilă din bugetul local

Începând din această săptămână, ONG-urile din Roman pot depune la Primăria Municipiului Roman solicitările de finanțare nerambursabilă de la bugetul local – conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general şi Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice – a anunțat luni Primăria Roman. Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile valabil pe anul 2022 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 64, din 1 aprilie 2022, Partea a VI-a.

Program anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Roman pentru activitățile nonprofit de interes local 2022 este în valoare de 200.000 de lei, pe patru domenii de activitate – proiecte de cultură, religie, învățământ; proiecte sociale; proiecte pe activități sportive; proiecte de activități pentru tineret. Fiecare dintre aceste domenii de activitate are alocată suma de 50.000 de lei, iar valoarea finanţării care se acordă pentru un proiect este între 2.000 și 10.000 de lei.

„Grantul maxim acordat prin acest program este de cel mult 90% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. Diferenţa trebuie să fie asigurată din sursele proprii ale solicitantului, ale partenerilor acestuia sau din alte surse. Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel puţin 10% din costurile totale eligibile ale proiectului, sumă ce va fi identificată în contul deschis special pentru proiect. Contribuţia financiară proprie a solicitantului se va verifica odată cu întocmirea raportului final al proiectului. Contribuţia în natură nu este eligibilă. Gradul de implicare financiară a solicitantului este un criteriu de punctaj. Cu cât contribuţia financiară proprie este mai mare de 10%, cu atât punctajul obţinut la evaluare va fi mai ridicat”, se arată în anunțul de participare emis luni de Primăria Roman.

Pentru a fi eligibili la accesarea fondurilor nerambursabile, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie persoane juridice fără scop patrimonial – asociații ori fundații constituite conform legii / culte religioase recunoscute conform legii; sa aibă inclus în statutul organizației obiectul de activitate care generează obiectivul pentru care se solicită finanțare; să fie direct responsabili de pregătirea şi managementul proiectului şi să nu acţioneze ca intermediari; să aibă sediul social și să-și desfășoare activitatea în municipiul Roman; beneficiarii direcţi şi indirecţi din grupul țintă să fie recrutaţi de pe raza teritorială a municipiului Roman.

Termenul limită pentru înaintarea solicitărilor de finanţare nerambursabilă este 29 aprilie 2022, ora 14.00. În vederea obținerii finanțării nerambursabile, evaluarea și selecția proiectelor se vor face de către comisia de evaluare, în perioada 2-27 mai 2022.

Informaţiile suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Roman, Serviciul Managementul Proiectelor, telefon 0233.741.978, e-mail: uip@primariaroman.ro şi de pe site-ul instituției, https://primariaroman.ro/04-04-2022-anunt-de-participare-legea-350-2005-privind-regimul-finantarilor-nerambursabile-din-fonduri-publice-alocate-pentru-activitati-nonprofit-de-interes-general/.

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0