Ministerul Afacerilor Interne recrutează aproape 3.000 de polițiști, pompieri și jandarmi

HomeSocial

Ministerul Afacerilor Interne recrutează aproape 3.000 de polițiști, pompieri și jandarmi

 

Ministerul Afacerilor Interne anunță că, în conformitate cu pachetul de măsuri aprobat pentru diminuarea deficitului de personal, organizează, în premieră, o sesiune de admitere în luna ianuarie 2018 în școlile de agenți și subofițeri.

Vor fi scoase la concurs 2.880 de locuri, astfel: 1.600 pentru agenți de poliție, 700 pentru subofițeri jandarmi, 300 pentru subofițeri pompieri și 280 pentru polițiști de frontieră. Locurile scoase la concursurile de admitere sunt comune – femei și bărbați, cu excepția celor aprobate la Școala de Subofițeri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești care sunt doar pentru bărbați, precizează un comunicat al MAI.

Recrutarea candidaților se realizează, în funcție de domiciliu, respectiv reședința acestora, de către departamentele de resurse umane de la nivelul unităților teritoriale și centrale ale Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Inspectoratului General al Jandarmeriei și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Cererile-tip de înscriere pentru admitere în sesiunea ianuarie 2018 se depun de către candidați la departamentele de resurse umane până la data de 5 decembrie 2017. Candidații depun documentele necesare pentru constituirea dosarelor de recrutare, inclusiv actele de studii corespunzătoare.

Tematica și bibliografia de concurs, etapele de înscriere a candidaților și planificarea probelor de concurs se vor afișa pe site-ul oficial al fiecărei unități de învățământ. Școlile postliceale ale MAI organizează concursurile de admitere în perioada 13 – 21 ianuarie 2018, conform graficelor stabilite la nivelul fiecărei școli. Proba de verificare a cunoștințelor constă într-un test scris. Pe lângă testul scris, candidații vor avea de trecut probele sportive, testul psihologic și evaluarea medicală.

Acestea sunt școlile care vor organiza sesiunea de admitere din ianuarie:
– Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” din Câmpina – 1.300 locuri;
– Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” din Cluj-Napoca – 300 locuri;
– Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” din Oradea – 280 locuri;
– Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” din Drăgăşani – 350 locuri;
– Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” din Fălticeni – 350 locuri;
– Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti – 300 locuri

Mai multe detalii găsiți la linkul: http://www.mai.gov.ro/index06_2.html .

Admiterea la școlile de agenți de poliție

În perioada 13 – 21 ianuarie 2018, Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina și Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca vor organiza concurs de admitere pentru o nouă promoție de elevi. Durata studiilor la cele două școli de agenți de poliție este de un an.

Locurile scoase la concurs sunt repartizate astfel: 1.300 de locuri (dintre care 16 locuri speciale pentru rromi și 10 pentru minorități) la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr”, din Câmpina și 300 de locuri (dintre care 6 sunt locuri speciale pentru rromi și 3 pentru minorități), la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca.

Toți cei interesați își pot depune dosarul de recrutare la sediul inspectoratelor de poliție județene sau la Poliția Capitalei, în funcție de reședința sau domiciliul fiecăruia.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un candidat și actele care sunt necesare la înscriere pot fi consultate pe http://www.politiaromana.ro. Probele pe care le vei susține, tematica și bibliografia vor fi afișate în cel mai scurt timp, atât pe site, cât și pe pagina de facebook a Poliției Române.

„Reamintim tuturor candidaților că ultima admitere la școlile de agenți de poliție a avut loc în luna septembrie a acestui an. Probele de concurs au fost: proba medicală, proba fizică și testul scris (gramatică limba română și  limba străină). Ultimele medii de admitere au fost 67 puncte din 100, la Şcoala de Agenţi de Poliţie «Vasile Lascăr» din Câmpina și 77 puncte din 100, la Şcoala de Agenţi de Poliţie «Septimiu Mureşan» Cluj-Napoca”, informează un comunicat al Poliției Române.

Jandarmeriei i-au fost aprobate 700 de locuri, în sesiunea ianuarie 2018

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Neamţ anunță că recrutează tineri absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat, pentru instituţiile militare de învăţământ din Ministerul Afacerilor Interne – 700 locuri (bărbaţi şi femei), după cum urmează:

  • Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 350 de locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi);

  • Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi ,,Petru Rareş” Fălticeni – 350 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi);

Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să cunoască limba română, scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere; să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere; să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile; să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului; să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

Aptitudinea/inaptitudinea menționată anterior se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

Dovada absolvirii liceului se face cu diplomă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.

Candidaţii care au promovat concursul de admitere în instituţiile de învăţământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

Conţinutul dosarului de recrutare: Cererea de înscriere şi CV; Copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului; Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar; Copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă; Autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului; Cazierul judiciar; O fotografie 9×12 cm şi trei fotografii 3×4 cm; Fişa medicală-tip de încadrare în MAI; Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare recrutare; Dosar plic.

Detalii despre recrutare: cererile de înscriere se primesc de către structura de resurse umane până la data de 05.12.2017; data limită pentru depunerea dosarelor – 05.01.2018; desfăşurarea concursului de admitere – 13-21.01.2018.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Neamţ din municipiul Piatra Neamţ, strada V.A. Urechia, nr. 4-6 sau la telefon 0233/230391, de luni până vineri, între orele 08.00-16.00.

 

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0