Direcția Silvică Neamț: „Astfel de declarații ale președintelui CJ Neamț dezinformează opinia publică”

HomeEconomie

Direcția Silvică Neamț: „Astfel de declarații ale președintelui CJ Neamț dezinformează opinia publică”

 

Ca urmare a declarației președintelui Consiliului Județean Neamț, apărută pe pagina sa de Facebook și pentru o corectă informare a publicului, considerăm că sunt necesare următoarele precizări:

Volumul maxim de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier național este stabilit prin amenajamente silvice, planuri de management elaborate conform legislației silvice, și nu prin hotărâri ale guvernului, indiferent de culoarea politică a acestuia.

Aplicarea amenajamentelor silvice și asigurarea continuității pădurii necesită cunoștințe și deprinderi care se dobândesc în anii de studiu și prin cumularea acestora cu bagajul de experiență și de bune practici, transmis de la generațiile anterioare de silvicultori.

Pentru județul Neamț, volumul recoltat între 2015 – 2019 din fondul forestier proprietate publică a statului, a fost cuprins între 700.000 și 825.000 m3 anual.

Doar pentru fondul forestier proprietate publică a statului, administrat de către Direcția Silvică Neamț, volumul maxim de recoltat pentru anul 2020 este de 952.000 m3; din acest volum, până la 31 octombrie 2020 au fost exploatați și transportați 638.384 m3, față de 684.581 m3 în aceeași perioadă a anului trecut.

Volumul care se recoltează anual de către fiecare direcție silvică este verificat, aprobat si monitorizat de către Regia Națională a Pădurilor – Romsilva; totodată, toate actele de punere în valoare și autorizațiile de exploatare pentru masa lemnoasă sunt introduse in SUMAL – sistem național integrat de urmărire a trasabilității masei lemnoase.

Toate aspectele de mai sus sunt prevăzute în Legea nr. 46/2008 – CODUL SILVIC, cu modificările și completările ulterioare.

Activitatea de exploatare și punere pe piață a materialului lemnos este o activitate deosebit de importantă în economia națională și a județului Neamț, în care sunt implicate multe firme contribuabile la bugetul statului și de care se leagă veniturile salariale lunare  ale multor nemțeni!

Direcția Silvică Neamț virează anual la bugetul de stat sume importante, bani din care se plătesc și salariile bugetarilor, ajutoare sociale, pensii și alocații.

Identificarea, cercetarea și sancționarea aspectelor ilegale din activitatea de exploatare și transport a masei lemnoase constituie o preocupare permanentă și continuă a personalului cu atribuții de pază din Direcția Silvică Neamț, iar instituțiile Statului Român acționează pentru asigurarea respectării legislației în domeniu și pentru sancționarea celor vinovați.

Considerăm că astfel de declarații dezinformează opinia publică, aducând prejudicii economice și de imagine, atât personalului silvic, cât și operatorilor economici care își desfășoară activitatea în pădurile județului Neamț.

 

Direcția Silvică Neamț,
Comunicat de presă

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0