Prima paginăGaleriile Gheorghe A. M. Ciobanu

„Din lumea celor ce”… şi acum cuvîntă

„Din lumea celor ce”… şi acum cuvîntă

Dimensiune text

 

ciobanu gheorghe am 03Cîteva echinoxuri şi tot atîtea solstiţii au trecut peste fiinţarea firii, de cînd un penel nepereche s-a cuminţit îndurerat, lăsat, de o mînă măiastră, pe o paletă de „aici”, aparţinînd odinioară unei plasticiene care s-a strecurat, în vîrf de picioare, „dincolo”. Maestra Viorica Guşul, alăturată, pînă mai ieri, la constelaţiile sale cromatice, de cîţiva ani nu mai este a micului nostru colţ de lume, ci aparţine unui univers creat şi creator.

În aceste zile solarice, a trecut prin Romanul ei drag şi a lăsat în urma zborului imponderabil, în sălile Muzeului de Artă, mirajul unui popas acuarelic. Ca un simbol, parcă, nu şi-a contopit spusele sale diafane cu „pluralul” unui penel, adîncit în dimensiunea concretă a picturii, ci, fluturîndu-şi aripile de gînd şi de neantizare, ne-a dăruit şoptirea de părere a unui grupaj de acuarele. Sînt creaţii care, prin efectul optic ce-l produc, se apropie mai mult de diafanajul muzicii şi neastîmpărul coregrafic, decît de certitudinea pînzei, sau eternitatea dălţii.

Dominante sînt peisajele, atemporale şi ireale, lipsite de o coordonare a anotimpurilor sau de o funcţionalitate umană. Privite îndelung, ele par a reda imaginea unei alte planete, dăltuită diferit de a noastră şi alăturată unui izvor de lumină, de o altă intensitate. De regulă, artele redau mai puţin un „aici” şi mai mult un „dincolo”, dar, acum, noi, privitorii, ne simţim mai mult dincoace şi mai puţin obişnuiţi cu luminozitatea din acuarelele sale. Este aici o „alchimie” a compuşilor cromatici, care îţi sugerează ideea că un „Tabel al lui Mendeleev” al finitului e şi el nemărginit. Sînt peisaje care nu redau existentul, ci se dedau la alongarea lor, făurindu-se impresia că între noi şi natură s-a coborît o perdea inedită, care vrea să fie o altfel de „Cenzură transcendentală”, interpusă între „dincoace” şi „altceva”. Și acel „altceva” pare a fi, spre mirarea noastră, un dat cosmic, de o mare solubilitate în orice, determinînd efecte cromatice şi de refracţie, deosebite.

vernisaj Viorica Gusul 1
Sînt, în cîteva acuarele, ascunzişuri de ape, care amintesc de morfologia inedită din eminesciana „Insulă a lui Euthanasius”. Imagini care conduc nu numai la „pelicule” vizualice, ci şi la succesiuni epice, nu departe de o mitologie a irealului. De aici, poate, şi plusul pe care îl realizează vizunea plastică a Vioricăi Guşul, prin care se trece dincolo de o „Ars aperta” a lui Eco, la un „Opus apertus” al ei.

O aceeaşi stare o avem şi în faţa grupelor florale, venite şi acestea dintr-un „dincolo” vegetal, cu o delimitare anatomică mai distanţată, dar învăluită şi ele într-un acelaşi acuarelaj. Pentru autoare, ineditul artistic se extinde la unul de apartenenţă existenţială. Sînt flori care, parcă, nu aparţin unei „familii vegetale”, ci ele există doar numai ca întruchipări artistice, departe de a avea şi un atribut biologic. În Expoziţia de acum, organizatorii ei, preocupaţi de a prezenta ultimele lucrări ale artistei nevernisate încă, figurează şi cîteva Portrete feminine, mai puţin voalate somatic, dar învăluite, totuşi, şi ele, ca interiorizare sufletească, în necunoscut. Alături de o „Mona Lisa” a secolului nostru, să ne oprim la două autoportrete, două răscruci ale fiinţei sale, două universuri de personalitate, în care oglinda şi oglindirea în ele sînt mai aproape de teluric. La toate, însă, indescifrabilul artistic al unei făpturi de artistă.

O întîlnire postumă cu o „existenţă” perenă a unor „existenţe” multiple, şi nu numai a unui „existent monovalent”. O sensibilitate dincolo de acea a cotidianului, pornită de la noi şi rămasă dincolo de noi. O creaţie despre care spuneam, mai la început, că vine, parcă, dintr-o altă lume, dar tot umană. O lume care, în adevăr, e aceea, imaterială şi ireală, cu care, nu de mult, Viorica noastră, Maestra noastră, s-a contopit…

 

de Gheorghe A.M. Ciobanu – text publicat în luna august 2006

 

Partajează articolul

COMENTARII

WORDPRESS: 0