Prima paginăPolitica

Deputatul Laurențiu Leoreanu a prezentat raportul de activitate după un an de mandat

Deputatul Laurențiu Leoreanu a prezentat raportul de activitate după un an de mandat

Dimensiune text

 

Joi, 15 februarie, în cadrul unei conferințe de presă, deputatul PNL de Neamț Laurențiu Leoreanu, vicepreședinte al PNL, a prezentat bilanțul activității la un an de activitate în Parlamentul României.

„Raportul de activitate include primul an din mandatul de 4 ani pe care mi l-au acordat nemțenii pentru a-i reprezenta în Parlamentul României. Consider că am fost implicat și activ în activitatea din legislativ, din plen și din comisii și am reprezentat cu succes, în Parlamentul României, și interesele romașcanilor și nemțenilor. De asemenea, m-a onorat alegerea în funcția de vicepreședinte PNL pe domeniile administraţie, ordine publică, siguranţa cetăţeanului, fonduri europene şi dezvoltare regională. Voi continua să îmi îndeplinesc în continuare cu brio atribuțiile și ușa mea vă este mereu deschisă!”, a afirmat deputatul Laurențiu Leoreanu, la începutul raportului de activitate pe care vi-l prezentăm în cele ce urmează:

Activitatea legislativă

În privința activității legislative, am încercat să fiu cât se poate de activ și de implicat. Mai exact, am avut 47 de luări de cuvânt, am susținut 18 declarații politice, am depus 19 întrebări și interpelări, am semnat 5 moțiuni și am inițiat 33 de propuneri legislative. 

Printre cele mai importante inițiative legislative pe care le-am susținut se numără proiectul de lege privind construcția Autostrăzii Unirii, adoptat de Senat, dar, din păcate respins în Comisia Administrativă de majoritatea PSD-ALDE. Acesta prevede că Autostrada Iași – Târgu-Mureș se finanțează de la bugetul de stat prin bugetul ministerului Transporturilor și din fonduri europene disponibile în cadrul exercițiului financiar multianual 2014-2020. Realitatea este aceea că Moldova a rămas o zonă subdezvoltată a României, cu un PIB pe cap de locuitor cu aproximativ 40% mai mic decât media națională, astfel că Autostrada Iași – Tg.Mureș își justifică necesitatea și oportunitatea.

Printre alte propuneri legislative pe  care le-am susținut menționez:
– propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea corpului pompierilor militari şi a protecţiei civile;

 • propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (eliminarea veniturilor din pensii din categoria veniturilor supuse impozitării și includerea acestor venituri în categoria veniturilor neimpozabile);

 • propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă nr.13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (abrogarea Ordonanței prin care sunt reduse drastic instrumentele investigative aflate la dispoziția organelor judiciare);

 • proiect de Lege privind interzicerea temporară a exportului de lemne de foc;

 • propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (introducerea posibilității ca angajații să lucreze 4 zile pe săptămână, 10 ore pe zi);

 • propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 (responsabilitatea pentru legalitatea celor înscrise în raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului revine celor care îl întocmesc și îl semnează);

 • propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (dosarul de pensionare să fie depus  cu 90 de zile înainte de îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru a beneficia de acest drept);

 • propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi;

 • propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;

 • propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (atât cetățenii cu domiciliul într-o localitate, dar și cetățenii cu reședința în acea localitate să aibă posibilitatea de a vota autoritățile administrației publice locale din acea localitate);

 • propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi imunologie „Cantacuzino” în vedere realizării Planului național de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii;

 • proiect de Lege pentru susţinerea reîntregirii familiei de români cu ocazia Centenarului Marii Uniri;

 • proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (drumurile internaționale și naționale care sunt traversate de linii de cale ferată să aibă prevăzute bariere sau semibariere);

 • proiect de Lege privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice;

 • proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (suplimentarea atribuțiilor Poliției Locale);

 • propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 – Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sală polivalentă – sală de sport aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale;

 • propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice (societățile comerciale care nu au acționat transparent să nu poată participa la procedurile de achiziție publică pe teritoriul României);

 • propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 a societăţilor (eliminarea oricărei forme de organizare a societăților comerciale bazate pe acțiuni la purtător, singura modalitate rămânând acțiunile nominative cuprinzând toate datele de identificare ale proprietarului).

 • propunere legislativă pentru modificarea art. 32 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale (reechilibrarea alocării cotelor defalcate din impozitul pe venit – 61,70% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor și 19,80% la bugetul local al județului);

 • propunere legislativă pentru stimularea conformării fiscale voluntare (acordarea de stimulente contribuabililor, persoanelor juridice, care și-au onorat înainte de termen obligațiile fiscale);

 • propunere legislativă pentru anularea unor obligaţii fiscale în domeniul agricol (amnistie fiscală doar pentru fermieri și doar pentru diferențele de TVA stabilite până la data de 31 decembrie 2016, precum și a accesoriilor aferente acestora);

 • propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.134 din Legea 31/1990 privind Societăţile Comerciale (simplificarea legislației astfel încât acționarii să se retragă mai ușor dintr-o societate de acțiuni);

 • propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (personalul din cadrul Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap  să se deplaseze la persoana care a depus dosarul);

 • propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor (revocarea președintelui Camerei Deputaților să poată fi propusă și la cererea unei treimi din numărul total al deputaților sau de către liderii a cel puțin două grupuri parlamentare);

 • propunere legislativă privind preluarea imobilelor reprezentând case de cultură a sindicatelor în proprietatea publică a statului şi transmiterea acestora în proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale unde sunt situate;

 • Lege Anti-birocraţie (instituțiile publice nu pot solicita persoanelor fizice sau juridice date sau informații existente în sistemul public).

De asemenea, am semnat și susținut cele două moțiuni de cenzură depuse de PNL în actuala legislatură, respectiv cele trei moțiuni simple pe care le-am inițiat: „PSD – stăpânul justiției? Chiar așa…?!”, „Infrastructura de transport a României sub domnia intereselor PSD – deziluzie, demagogie și descurajare”, respectiv „PSD dăunează grav sănătății”.

În cadrul comisiilor parlamentare, până în septembrie 2017 am făcut parte din Comisia pentru buget, finanțe și bănci, iar din septembrie 2017 sunt membru al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. De asemenea, fac parte din Delegaţia permanentă a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est.

Rolul unui parlamentar, dincolo de atribuţiile din forul legislativ, este acela de a susţine şi promova interesele zonei pe care o reprezintă. În acest sens, am lansat o serie de interpelări către Ministerul Transporturilor, chiar şi de la tribuna Camerei Deputaţilor, în ceea ce priveşte necesitatea ca municipiul Roman, alături de localităţile limitrofe, să fie deservit de trenul Inter Regio 1755 – cel mai eficient tren – care circula pe ruta Suceava – Bucureşti, dar nu oprea şi în staţia din Roman. Sunt bucuros că, urmare a demersurilor întreprinse, IR 1755 opreşte de-acum şi la Roman, cu plecare din Bucureşti la ora 17:05 şi staţionare în Roman la ora 22:04, iar cu plecare din Roman la ora 06:32, ajunge în Bucureşti la ora 11:31.

Amplasarea statuii marelui voievod Alexandru cel Bun la intrarea în municipiul Roman dinspre Iaşi, Poarta Nord, este un alt obiectiv pe care l-am îndeplinit, după ce am mers la Ministerul Culturii, acolo unde am susţinut şi argumentat oportunitatea amplasării acestei opere în locaţia dorită de noi. Precizez faptul că fondurile necesare acestui monument, de la proiectare, machetare şi până la turnarea în bronz sunt suportate de firma Dedeman, tot ca urmare a unor demersuri realizate de mine în perioada în care încă ocupam funcţia de primar al municipiului Roman.

Întreaga mea activitate parlamentară poate fi consultată aici: http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=161&cam=2&leg=2016&pag=2&idl=1&prn=0&par=.

 

Activități în teritoriu

Am rămas aproape de nemțeni și am încercat să fiu la fel de implicat în viața comunității ca în perioada în care eram  primar. Mă bucur că eforturile pe care le-am depus nu au rămas fără ecou, astfel că, la gala „Superlativele Culturale ale anului 2016” am primit premiul special pentru atenţia acordată, în general, culturii romaşcane şi în special pentru iniţierea şi susţinerea proiectului de restaurare, consolidare și modernizare a sediului Bibliotecii Municipale.

Am participat la numeroase evenimente culturale sau educaționale din comunitate, precum deschiderea galeriei „Wall of Art”, la vernisaje, la manifestările prilejuite de celebrarea atestării documentare a municipiului Roman, la deschideri și premieri de concursuri de matematică, de poezie și de mini-fotbal, la sărbătoarea hramurilor bisericilor din Roman sau la Gala Excelenței în Educație. De asemenea, mi-am luat în serios activitățile din teritoriu. Am acordat cu mici excepții, audiențe săptămânale și am preluat din probleme cetățenilor încercând să ajut la rezolvarea lor. În total, m-am întâlnit cu 457 cetățeni.

De asemenea, am susținut conferințe de presă pentru a-mi prezenta activitatea politică, dar și pe cea din legislativ.

În plus, am organizat întâlniri cu mediul de afaceri din Roman, m-am întâlnit cu primarii, consilierii și cetățenii din zona Roman Metropolitan pentru a discuta despre nevoile lor directe și cum putem ajuta la soluționarea acestora, dar și cu romașcanii rezidenți în alte țări.

Cele mai importante sărbători și evenimente naționale precum 24 ianuarie, începutul de an școlar sau 1 decembrie au fost petrecute în compania nemțenilor.

M-a bucurat enorm faptul că Lucian Micu a fost ales în funcția de primar al municipiului Roman, având în vedere colaborarea excelentă pe care am avut-o de-a lungul anilor. Împreună cu domnul Micu am participat, în noiembrie 2016, la Gala Asociaţiei Municipiilor din România, unde, sub înaltul patronaj al Preşedintelui României, domnul Klaus Iohannis, au fost premiate 10 municipii din România, la 10 categorii. Municipiul Roman a participat la patru categorii, a fost nominalizat la două dintre ele şi a fost desemnat  câştigător al premiului de Excelenţă în Transparenţă. Am fost foarte încântat că municipiul Roman, la joncţiunea a două mandate: Leoreanu – Micu, primeşte un premiu de excelenţă într-un domeniu atât de mediatizat și interesant pentru cetăţeni.

Activitate politică

Cel mai important moment pentru Partidul Național Liberal, în anul 2017, a fost alegerea noii conduceri a partidului. M-a onorat faptul că am făcut parte din aceeași echipă cu domnul Ludovic Orban, ales președinte al PNL cu 78% din voturi, dar și încrederea colegilor mei, care m-au votat în funcția de vicepreședinte la nivel național al  partidului, pe domeniile administraţie, ordine publică  siguranţa cetăţeanului, fonduri europene şi dezvoltare regională.

În calitate de vicepreședinte al PNL particip, săptămânal, la Biroul Executiv Național al PNL – forul de conducere al partidului – dar și la evenimente politice de partid și nu numai, precum Liga Aleșilor Locali sau Forumul Administraţiei Publice Locale.

Voi continua să monitorizez și să reprezint punctul de vedere al partidului pe domeniile pe care le gestionez, așa cum am procedat și până în acest moment.

Activitate media

Am fost prezent în mass-media națională, atât prin participările la emisiuni la posturi de știri, dar și prin declarații și comunicate de presă. Astfel, am participat la emisiuni la  Realitatea Tv, B1 TV, Antena 3, Digi 24 sau Neptun Tv, dar și la posturile locale, în care am discutat despre problemele românilor, în general, dar și ale nemțenilor, în particular, și am criticat actuala guvernare PSD de fiecare dată când a fost necesar să fac acest lucru și, din păcate, ocaziile nu au fost puține.

Printre punctele de vedere critice pe care le-am avut la adresa guvernării PSD, am atras atenția asupra inexactităților din Codul Administrativ, asupra aberațiilor propuse de fostul ministru al Educației, Liviu Pop, privind calendarul examenelor naționale sau interzicerea materialelor auxiliare la clasă, precum și refuzul PSD de a vota pentru construirea Autostrăzii Unirii.

Laurențiu Dan Leoreanu
Deputat PNL

Circumscripția electorală nr. 29 Neamț

 

 

 

Partajează articolul
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

COMENTARII

WORDPRESS: 0