Prima paginăGaleriile Gheorghe A. M. Ciobanu

Cu gîndul între stele şi fîntîni

Cu gîndul între stele şi fîntîni

Dimensiune text

 

ciobanu gheorghe am 03Discrete, ca două pînze de păianjen şi sensibile, asemeni unor cărărui dintr-o grădiniţă japoneză, cele două volume de buzunar, semnate de Ioan Țepordei şi purtînd, pe coperta lor, ca pe două duceri de deget la gură, titlurile: „Licăr de stele” şi „Seminţe de timp”, ascund în ele buchete de haiku-uri. Un tradiţional gen de poezie scurtă a Orientului Extrem, mai mult spaţială decît în linie şi mai mult tăcere decît vorbire, care contracarează imensitatea marilor poeme ale antichităţii şi evului mediu european, pornind de la Mahabharata şi ajungîndu-se la Nibelungi. E o polarizare pe plan literar, ce aminteşte, parcă, de cele două fugi ale universului, una ducînd la puţinătatea materială a spaţiilor cosmice, iar cealaltă, la superdensităţile „găurilor negre”, aflate la uriaşe depărtări.

Volumele, prin ele înşile, ca realizare tipografică, sînt „două haiku-uri”. O bijuterie bibliofilă, pe care o admiri, la început, plastic şi, apoi, dar nu secundar, te contopeşti cu textele în miniatură. O „orfevrerie poetică”, ce se adresează tuturor simţurilor principale ale omului. De aceea ne impresionează, într-o egală măsură şi tehnoredactarea (Ladislau Szalai) şi grafica discretă (Oana Țepordei Stoian), ca şi înveşmîntarea livrescă, dată de Editura timişoreană „Mirton”.

Pornind de la „arta poetică” a haiku-ului clasic, mulţi poeţi din lume şi de la noi au realizat astfel de „protoni lirici”, fie sub formele tradiţionale de trei sau de patru versuri (Dodoitsu), fie însoţite, singularic, de către o grafică, la fel de esenţializată şi ea (Haiga).

Grupetele lui Țepordei respectă autenticul istoric, ceea ce le măreşte valoarea lor haikuniană, fiind scrise şi la început de nou mileniu. Arcada elansată peste secole se sprijină, la extreme, pe două colonade, la acest gen literar la care primează, mai presus de orice, „decalogul” compoziţional.

ioan tepordei haiku cartiAutorul cultivă, de minune, acel antitetism, nu dualic, ci triadic, care ordonează miniarhitectura acestor „cristali distilaţi” de gînd. Trecerea de la coordonata „spaţii” la acea de „timp”, fiecare din ele avîndu-şi punctul său cardinal propriu, se face spontan, cu un mic „coridor de tăcere”, interpus între ele. E o alăturare, opusă, dar nu simetrică, a celor două infinituri, trecute, mai întîi, prin cotidianul limbajului uman. Astfel, galaxiile în spirală stau lîngă spirala cochiliilor de melc, scînteierile stelare, de discreţia sonoră a unui greier, sau gigantica arcuire a Căii lactee, de ruralitatea unor lanuri de in. Autorul trece de obiectual şi pătrunde şi „dincolo”, în abstracta metaexistenţă, unde infinitul dual al mişcării devine monom, strecurîndu-se într-o metaforă aproape imposibilă: „ard diamante”. Sau, ca o altă ipostază a unor alăturări de maximă extremizare, e atunci cînd simplitatea cantitativă a stelelor se găseşte, pe o aceeaşi „străfulgerare de pagină”, lîngă „un obraz umezit de lacrimi”.

Omenescul, triadic şi el ca trăire, îl întîlnim mereu. Un omenesc sensibil şi simplificator, se zbate în tăcere, între cei trei pereţi de sticlă ai unui aceluiaşi potir, numit acum, haiku. Un potir care, la prima privire, prin dinamica celor trei versuri, e o deschidere asimetrică înspre înălţimea cerului, dar care, readîncite rîndurile sale, el este, pe ascuns, dedublat tocmai înspre omenescul teluric, luînd, astfel, întruchipare de clepsidră. O dualitate pe care o trădează şi orizontalitatea privirii şi verticalismul figurii autorului, redată de către creionul Oanei Țepordei.

Poetica volumului e o succesiune descrescătoare de distilări şi existenţiale, şi de limbaj liric, prin care se porneşte de la o galaxie de „a fi” şi se ajunge, în aceste două minitipărituri, la un proton de „este”, la un cristal cu trei faţete şi cu limpezime de rouă. Un cristal ce aminteşte, parcă, de întruchiparea sculpturală a lui Goujon – „Nimfele” – în care fiecare din ele, fără a vedea pe celelalte două din spate, vorbeşte, în tăcere, cu infinitul.

 

de Gheorghe A.M. CIOBANU – text publicat în luna aprilie 2005

 

 

Partajează articolul

COMENTARII

WORDPRESS: 0