Prima paginăPolitica

Consilierii PSD Roman: „Am solicitat convocarea Consiliului Local al Municipiului Roman în ședință extraordinară”

Consilierii PSD Roman: „Am solicitat convocarea Consiliului Local al Municipiului Roman în ședință extraordinară”

Dimensiune text

Grupul consilierilor locali PSD format din consilierii: George-Alexandru Bălan, Andreea-Alexandra Broască, Ionuț-Liviu Ciocoiu, Radu-Cătălin Curpăn, Iulia Havrici-Tomșa, Dragoș Viorel Moroșanu, împreună cu George-Dragoș Barcă – consilier local din partea Pro România, informează că, în cursul zilei de 17 martie, au solicitat convocarea Consiliului Local al Municipiului Roman, în ședință extraordinară, pentru data de 22.03.2021, ora 15.00, la sediul Primăriei Municipiului Roman, Piața „Roman-Vodă”, nr. 1, în Sala „Nicolae Manolescu Strunga”, cu 5 proiecte pe ordinea de zi, în acest scop fiind depuse și înregistrate toate documentele necesare, iar convocarea s-a făcut respectând termenul de 3 zile (ședință anunțată cu cel puțin 3 zile înainte).

Chiar dacă ședința respecta toate termenele legale în vigoare, în adresa primită de la Instituția Secretarului General al Primăriei Municipiului Roman în cursul zilei de joi, 18.03.2021, ni se solicită (din motive mai mult sau mai puțin obiective) amânarea datei de desfășurare pentru ziua de vineri, 26.03.2021, orele 13:00.

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea nivelului alocației de hrană pentru consumul colectiv din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Roman.

Se propune majorarea nivelului alocației de hrană pentru consumul colectiv din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Roman de la valoarea de 10 lei/zi, la valoarea de 15 lei/zi. Sumele necesare acoperirii costurilor suplimentare generate de majorarea prevăzută la pct.1 vor fi asigurate din bugetul local al Municipiului Roman prin bugetul Spitalului Municipal de Urgență Roman, după includerea sumelor în buget și aprobarea bugetului local pentru anul 2021. Suma necesară pentru majorarea nivelului alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din Spitalului Municipal de Urgență Roman este de 350.000 lei/an.

 1. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii pentru achiziția serviciilor de plantat arbori în Municipiul Roman, procedură finalizată cu încheierea unui acord cadru pe o perioadă de 3 ani.

Se propune aprobarea demarării procedurii pentru achiziția serviciilor de plantat arbori în Municipiul Roman, finalizată cu încheierea unui acord cadru pe o perioadă de 3 ani;

Aprobarea valorilor maxime și minime ale acordului cadru/contractului subsecvent pentru achiziția serviciilor de plantat arbori în Municipiul Roman, finalizată cu încheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani:
– valoare maximă acord cadru 2.100.000 lei fără TVA / valoare maximă contract subsecvent 700.000 lei fără TVA;
– valoare minimă acord cadru 600.000 lei fără TVA / valoare minima contract subsecvent 150.000 lei fără TVA.
Sumele necesare vor fi asigurate din bugetul local al Municipiului Roman, după includerea sumelor în buget la capitolul cheltuieli și aprobarea bugetului local pentru anul 2021.

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 38/25.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale în vederea achiziţionării de alimente de bază şi medicamente.

Se propune modificarea art. 4.2.2 la Anexa 1, care va fi reformulat: 4.2.2. Beneficiază de tichete sociale orice familie în care cel puțin un membru este pensionar sau persoană cu handicap, persoanele singure pensionare, persoanele singure încadrate în grad de handicap care: au domiciliul în municipiul Roman şi realizează venituri nete ce nu depășesc 1386 lei/lună/membru de familie.

și a art. 5.1, care va fi reformulat: 5.1. Dosarul constituit din pachetul de documente prezentate în paragraful (4.3) este depus de persoana solicitanta la sediul DAS, astfel: în perioada 01.03.2021 – 31.03.2021, pentru persoanele care doresc să beneficieze de acest beneficiu social pentru prima tranșă, care se acordă după graficul stabilit în preajma sărbătorilor de Paște;

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale agenților economici.

Se propune scutirea, în perioada 01.04.2021 – 30.06.2021, de la plată a taxei pentru ocuparea domeniului public cu terase, a agenților economici care își desfășoară activitatea în această perioadă.

 1. Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în domeniul achizițiilor publice.

Se propune obligativitatea postării pe platforma www.primariaroman.ro, în maxim 3 zile lucrătoare de la semnarea contractului sau emiterea comenzii (pentru achiziții directe fără licitație), a tuturor procedurilor de achiziții publice privind bunurile și serviciile (inclusiv achiziții directe) pe care Municipiul Roman, societățile/direcțiile  din subordinea Consiliului Local Roman enumerate mai sus, dar și unitățile școlare și Spitalul Municipal Roman le-au efectuat.

Postarea va conține denumirea contractantului, obiectul contractului, valoarea totală și detaliată pe fiecare element în parte prezentă în contract sau pe factură.

Serviciul achiziții publice, societățile/direcțiile din subordinea Consiliului Local Roman enumerate mai sus, dar și unitățile școlare și Spitalul Municipal Roman au obligația să transmită aceste informații către Biroul Administrare infrastructură IT din cadrul primăriei Roman pentru introducerea datelor.

Neîndeplinirea obligațiilor ce revin din prezenta HCL se sancționează disciplinar, conform regulamentelor în vigoare.

Sesizarea neîndeplinirii obligațiilor poate fi făcută de către orice plătitor de taxe și impozite cu domiciliul în Roman.

 

Organizația Municipală  PSD Roman,
Comunicat de presă

 

 

Partajează articolul
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

COMENTARII

WORDPRESS: 0