HomeReligie

Câți bani primesc oamenii altarelor

Salariile pentru patriarh, arhiepiscopi şi şefi de cult sunt asigurate de stat în proporţie de 100%. Preoţii primesc un sprijin lunar la salarizare în cuantum de 65% şi de 80% dacă slujesc în parohiile sărace.

Statul român asigură, lunar, salariile tuturor preoţilor. Cei mai mulţi bani merg spre feţele bisericeşti care ocupă funcţii de conducere, asimilate personalului încadrat pe funcţii de demnitate publică.

Potrivit datelor furnizate de Secretariatul de Stat pentru Culte privind noile salarii ale clericilor, sprijinul lunar de la stat acordat patriarhului României, PF Daniel, este de 8.817 lei. Funcţiile de arhiepiscop major al Bisericii Greco-Catolice, precum şi cele de mitropoliţi ai Bisericii Ortodoxe Române şi ai Bisericii Romano-Catolice sunt plătite cu 8.122 de lei. Tot în proporţie de 100% sunt asigurate şi salariile celor care ocupă funcţiile de arhiepiscopi şi şefi de cult – mitropolit, episcop, muftiu, şef rabin, preşedinte uniune şi preşedinte -, asimilate cu cea de ministru, în valoare de 7.643 de lei pe lună fiecare. Episcopii şi episcopii vicari eparhiali, funcţii asimilate cu cea de secretar de stat, membru al Guvernului, sunt remuneraţi cu 6.994 de lei. Funcţiile de episcop-vicar, episcop coajutor, episcop auxiliar şi arhiereu vicar sunt plătite cu câte 6.691 de lei fiecare.

Toate aceste salarii sunt rotunjite cu „birurile” pe care preoţii sunt obligaţi să le plătească şefilor din arhiepiscopii şi episcopii.

Tot cu 100% este plătit şi personalul din conducerea cultelor şi a unităţilor de cult, altul decât cel asimilat funcţiilor de demnitate publică. Acesta este plătit cu salarii lunare cuprinse între 1.313 şi 2.419 lei. Funcţiile de vicepreşedinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal şi prim rabin, asimilate cu funcţia de profesor cu gradul didactic I şi vechime în învăţământ de peste 40 de ani, sunt remunerate cu 2.419 lei. Funcţiile de secretar patriarhal, inspector general bisericesc, vicar administrativ eparhial şi vicar episcopal, asimilate cu funcţia de profesor cu grad didactic I şi vechime în învăţământ între 22 şi 25 de ani, sunt plătite cu 1.994 de lei. Feţele bisericeşti care ocupă funcţiile de secretar al cancelariei patriarhale, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh şi protopop primesc lunar de la stat 1.525 de lei, aceste funcţii fiind asimilate cu funcţia de profesor cu grad didactic II şi vechime în învăţământ între zece şi 14 ani. Personalul clerical al aşezămintelor religioase – stareţ, superioară şi egumen – primeşte un salariu lunar de 1.313 lei, funcţiile fiind asimilate cu cea de profesor cu grad didactic II şi vechime în învăţământ între doi şi şase ani.

Personalul clerical angajat în unităţile cultelor recunoscute din România (preot, diacon, vestitor, imam, rabin, cantor, oficiant de cult) este salarizat în cuantum de 65% sau 80% de la stat. La aceste sume se adaugă salariile personalului neclerical din unităţile de cult.

Şefii Bisericilor din Moldova, salarii 100% de la stat

Mitropolia Moldovei şi Bucovinei (MBB) este formată din Arhiepiscopia Iaşilor, Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului şi Episcopia Huşilor.

Cei trei arhiepiscopi din cadrul MBB – ÎPS Teofan (Arhiepiscopia Iaşilor), ÎPS Pimen (Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor) şi ÎPS Ioachim (Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului) – primesc lunar câte 7.643 de lei. Arhiepiscopia Iaşi cuprinde judeţele Iaşi, Botoşani şi o parte din judeţul Neamţ, Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor include judeţul Suceava, Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului cuprinde judeţul Bacău şi zona Roman. ÎPS Teofan mai deţine şi funcţia de mitropolit al MBB.

Dieceza Romano-Catolică de Iaşi include credincioşii din opt judeţe: Botoşani, Suceava, Iaşi, Neamţ, Vaslui, Bacău, Galaţi şi Vrancea. PS Petru Gherghel, episcop al Diecezei de Iaşi, primeşte lunar 6.994 de lei.

Preoţii îşi rotunjesc veniturile din parohie

Personalul clerical care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de cult beneficiază de un sprijin lunar la salarizare în cuantum de 65% din salariile de bază stabilite conform legii pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obţinut şi vechimii în activitatea clericală, sprijin care poate ajunge pentru unităţile de cult cu venituri reduse în cuantum de 80%, din valoarea salariului personalului didactic. Restul venitului este acoperit de preoţi din veniturile parohiei – servicii religioase, vânzarea lumânărilor şi arendarea terenului aflat în proprietatea parohiei.

Preoţii cu gradul I şi o vechime cuprinsă între şase şi zece ani primesc lunar de la stat între 1.015 şi 1.251 de lei, iar la o vechime de peste 40 de ani, între 1.573 şi 1.936 de lei. Preoţii cu gradul II şi cu o vechime cuprinsă între doi şi şase ani sunt remuneraţi cu o sumă între 939 şi 1.154 de lei, iar la o vechime de peste 40 de ani, între 1.310 şi 1.613 lei. Preoţii cu definitivat sunt plătiţi cu sume cuprinse între 902 şi 1.109 de lei, la o vechime între doi şi şase ani, şi cu sume între 1.244 şi 1.533 de lei, la o vechime de peste 40 de ani. Preoţii debutanţi primesc lunar de la stat 898 de lei, faţă de 638 de lei, cât primeau în 2012.

Comentarii

WORDPRESS: 0