HomeActualitate

Angajatorii trebuie să asigure salariaților condiții optime de muncă pe ger

Inspectorii de muncă din judeţul Neamţ anunţă angajatorii că în perioadele cu temperaturi scăzute extreme, respectiv temperaturi sub -20 de grade Celsius, sau temperaturi care, corelate cu condiţii de vânt intens (vântul a cărui viteză depăşeşte 10 metri pe secundă), pot fi echivalate cu acest nivel (indicele de răcire scade sub pragul valoric de minus 32), trebuie să ia toate măsurile prevăzute de Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru asigurarea condiţiilor de microclimat la locul de muncă în limitele prevăzute, măsuri care vor fi stabilite de angajator împreună cu reprezentanţii sindicatelor sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor.

În unităţile în care funcţionează comitetele de securitate şi sănătate în muncă, măsurile vor fi stabilite de acestea, iar în instituţii şi unităţi finanţate din fonduri bugetare şi extrabugetare, măsurile vor fi stabilite de ordonatorii de credite, respectiv de conducătorii instituţiilor.

În perioadele cu temperaturi scăzute extreme, angajatorii trebuie să asigure următoarele măsuri minimale pentru menţinerea stării de sănătate a salariaţilor care lucrează în aer liber: distribuirea de ceai fierbinte în cantitate de 0,5 – 1 litru/persoană/schimb, acordarea de pauze pentru refacerea capacităţii de termoreglare, scop în care se vor asigura spaţii fixe sau mobile cu microclimat corespunzător, şi asigurarea echipamentului individual de protecţie.

„Angajatorii care nu pot asigura condiţiile de mai sus, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor sau cu reprezentanţii salariaţilor, vor lua măsurile dispuse în Ordonanţa de Urgenţă nr. 99/2000, respectiv reducerea duratei zilei de lucru sau întreruperea colectivă a lucrului, cu asigurarea continuităţii activităţii în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale. Aceste măsuri suplimentare se vor stabili dacă temperaturile extreme se menţin pe o perioadă de cel puţin două zile consecutiv”, a declarat juristul Ioan Popescu, inspectorul şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ.

Neluarea măsurilor de prevenire constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei, dacă faptele nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni.

Comentarii

WORDPRESS: 0