Alți șase tineri au cerut teren gratuit de la Primăria Roman pentru construirea unei case

HomeSocial

Alți șase tineri au cerut teren gratuit de la Primăria Roman pentru construirea unei case

 

Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al municipiului Roman de joi, 26 septembrie, se află un proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor şi repartizarea terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Conform Legii 15/2003, în vederea sprijinirii tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, Consiliul Local al municipiului Roman poate atribui cu titlu gratuit suprafeţe de teren. Pe lista ce va fi supusă aprobării consilierilor locali se află șase tineri solicitanți, care au depus cererile în perioada 2016 – 2019. Conform referatului de aprobare a proiectului de hotărâre, toți cei șase tineri îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, pentru aceștia propunându-se acordarea de terenuri pe străzile: Mierlei, Islazului și Tudor Vladimirescu.

Consiliul Local a aprobat, prin HCL 78 din 2010, lista terenurilor disponibile care pot fi atribuite în folosință gratuită, potrivit Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală. Lista numără 74 de parcele în municipiul Roman, cu suprafața cuprinsă între circa 300 și 460 de metri pătrați. Numărul tinerilor care au solicitat și au primit teren în ultimii ani în Roman în baza acestei legi a fost de: patru în 2018, trei în 2017, doi în 2016, unul în 2015 și șapte în 2014.

Conform legii, pot primi teren gratuit petru construirea unei locuințe doar tinerii care îndeplinesc următoarele condiții: tinerii necăsătoriţi cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani la data repartizării suprafeţei de teren; tinerii căsătoriţi care au vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani la data repartizării suprafeţei de teren; tinerii care au domiciliul stabil în municipiul Roman; tinerii care nu deţin sau nu au deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe; soţul/soţia solicitantului, după caz, nu deţine sau nu a deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe. Nu pot beneficia de atribuirea de terenuri solicitanţii care: au împlinit vârsta de 35 de ani la data repartiţiei; nu au domiciliul stabil în municipiul Roman; deţin sau au deținut în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe; solicitantul respectiv soţul/soţia acestuia deţine sau a deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe. Atribuirea loturilor se va face în funcţie de punctajul obţinut de solicitant, în ordinea descrescătoare din lista aprobată de Consiliul Local, în funcţie de opţiune şi în limita loturilor disponibile identificate de proprietarul terenurilor.

 

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0