Prima paginăSocialEducatie

Absolvenții sunt aşteptați la ALOFM

Dimensiune text

Până la data de 24 iunie, în evidenţa AJOFM s-au înscris 58 de absolvenţi din promoţia 2015.

Pentru a beneficia de prevederile Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, absolvenţii trebuie să se înregistreze la Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ALOFM) din Roman. Ei pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj dacă într-o perioadă de 60 de zile calendaristice de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă, nu urmează o formă de învăţământ la data solicitării indemnizaţiei de şomaj şi nu realizează venituri sau dacă realizează venituri din activităţi autorizate potrivit legii, dar acestea sunt mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, respectiv 500 de lei.

Indemnizaţia de şomaj acordată acestei categorii de persoane se plăteşte pentru o perioadă de şase luni şi este în valoare de 250 de lei. Indemnizaţia poate fi solicitată în cel mult 12 luni de la data absolvirii şi se acordă o singură dată pentru fiecare formă de învăţământ absolvită. Absolvenţii şcolilor speciale intră în plata indemnizaţiei de şomaj la data înscrierii la ALOFM.

Absolvenţii înregistraţi la ALOFM pot beneficia de prime de încadrare, în valoare de 500 de lei, în situaţia în care se angajează pe o perioadă mai mare de 12 luni şi cu program normal de lucru. „Absolvenţii care primesc indemnizaţii de şomaj şi se angajează în perioada de acordare a indemnizaţiei, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat, de o primă de încadrare egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referinţă, adică 1.000 de lei, dacă locul de muncă se află la o distanţă mai mare de 50 de kilometri de domiciliu, şi de o primă de instalare egală cu de şapte ori valoarea indicatorului de referinţă, adică 3.500 de lei, dacă îşi schimbă domiciliul ca urmare a angajării. Nu beneficiază de aceste drepturi absolvenţii care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de muncă sau de serviciu, absolvenţii care se încadrează la angajatorii cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii doi ani, absolvenţii care la data solicitării indemnizaţiei urmează o formă de învăţământ, absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă”, a precizat Daniel Chirilă, director executiv al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Neamţ.

Absolvenţii înregistraţi în evidenţele ALOFM pot urma programe de formare profesională gratuite în una din cele 26 de meserii pentru care Centrul de Formare Profesională este autorizat, fapt ce poate contribui la creşterea şanselor de încadrare pe piaţa muncii. Celor care fac naveta de la domiciliu la locul de desfăşurare a cursului li se decontează abonamentul lunar.

Până la data de 24 iunie, în evidenţa AJOFM s-au înscris 58 de absolvenţi din promoţia 2015.

COMENTARII

WORDPRESS: 0