Tag: Scrisoare Pastorală

 În seara aceleiaşi zile, prima a săptămânii, deşi uşile locului în care erau discipolii, de frica iudeilor, erau încuiate, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zi ...
  Sfinţiile Voastre, dragi fraţi şi surori în Cristos,Retrăim şi anul acesta, cu vie credinţă şi multă însufleţire, bucuria învierii Domnului. Este ziua victoriei ...
  Iubitului nostru cler, cinului monahal şi tuturor dreptmăritorilor creştini din această de Dumnezeu păzită şi binecuvântată eparhie, har, milă şi pace de la Îndur ...
  „Moartea ta o vestim, Doamne, şi învierea ta o mărturisim până când vei veni”. Acestea sunt cuvintele pe care le proclamăm la celebrarea sfintei Liturghii, prin c ...
 Iubitului nostru cler, cinului monahal şi tuturor dreptmăritorilor creştini din această de Dumnezeu păzită şi binecuvântată eparhie, har, milă şi pace de la Îndurătorul ...
 Moartea ta o vestim, Doamne, şi învierea ta o mărturisim până când vei veni!Sfinţiile Voastre, dragi fraţi şi surori, dragi cinstitori ai Învierii Domnului,Cu a ...
 Iubitului nostru cler, cinului monahal şi tuturor dreptmăritorilor creştini din această de Dumnezeu păzită şi binecuvântată eparhie, har, milă şi pace de la Îndurătorul ...
 La început era Cuvântul, şi Cuvântul era la Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi! (In 1,1.14)Sfinţiile Voastre, ...
 "Să aveţi în voi aceeaşi atitudine care era în Cristos Isus!" (Fil 1,5)Sfinţiile voastre, dragi fraţi şi surori,Anul Sfânt al Milostivirii, declarat de Sfântul ...
Scrisoare pastorală la Sărbătoarea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos.Învierea Domnului, pe care o retrăim în fiecare an ca eveniment unic, a fost asociată întotdeauna cu ...
Pregătiţi-vă să-l întâmpinăm pe Domnul, care vine la noi, împreună cu noul nostru fericit Anton Durcovici. El este bucuria şi fericirea noastră!Timpul Adventului, care a înce ...
Naşterea Domnului ca Om, pe Pământ, stă sub semnul unui mister ce depăşeşte orice gând şi orice raţiune omenească. În fiecare an, evenimentul mântuitor ne aminteşte de restaurare ...
Iubiţilor preoţi din parohii, cuvioşilor vieţuitori ai sfintelor mănăstiri şi drept-credinciosului popor al lui Dumnezeu din Arhiepiscopia Iaşilor şi din Arhiepiscopia Romanului ...
Scrisoarea pastorală de Paşti 2014.Lui să-i fie slavă în veci de veci! Sfinţiile voastre, dragi fraţi şi surori în Cristos,Timpul Postului Mare ne-a oferit prilejul d ...
Scrisoare pastorală de Crăciun - 2013.Bucuraţi-vă în Domnul! Iarăşi vă zic, bucuraţi-vă! Domnul este cu noi!Odată cu încheierea anului dedicat credinţei, în dieceza noast ...
Scrisoare pastorală la Naşterea Domnului.Prin rânduiala şi cu ocrotirea dumnezeieştii Pronii, sărbătorim cu neasemuită bucurie Crăciunul anului 2013.Naşterea Domnului nos ...
"Când voi fi ridicat de la pământ, îi voi atrage pe toți la mine" (In 12,32)  Misterul pascal, pe care îl retrăim an de an, reprezintă de fapt glorificarea ...
                                      Scrisoarea Pastorală de Crăciun 2012  Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne- ...
18 / 18 articole