Convocator pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CERSANIT România S.A.