Un nou proiect al CJ Neamț, reabilitarea termică a Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae“ din Roman

HomeSanatate

Un nou proiect al CJ Neamț, reabilitarea termică a Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae“ din Roman

 

 

Președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, și directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est, Vasile Asandei, au semnat, marți, 19 iunie, la Roman, contractual pentru implementarea proiectului „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman“.

Valoarea totală a proiectului este de 5.885.786 de lei, TVA inclus, contribuția proprie a județului Neamț fiind de 1.324.279 de lei, ceea ce reprezintă achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă, în cuantum de 91.230 de lei.

Măsurile de creștere a eficienței energetice (cu asigurarea condițiilor de confort interior) includ mai multe lucrări de intervenție aferente investiției de bază: reabilitare termică a elementelor de anvelopă și a sistemului de încălzire și de furnizare a apei calde de consum; instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și termice pentru consum propriu; lucrări de instalare/ reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare și ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior; lucrări de reabilitare și modernizare a instalațiilor de iluminat; dotări (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu și fără montaj, dotări): utilaje şi echipamente tehnologice și reţele aferente necesare funcţionării acestora (ventilatoare, centrale de tratare a aerului, tablouri electrice etc.); bunuri care intră în categoria mijloacelor fixe.

Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului (care nu conduc la creșterea eficienței energetice, dar includ lucrări de intervenție aferente investiției de bază) presupun repararea elementelor de construcţie ale faţadei – repararea acoperişului tip terasă; demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele clădirii şi montarea/ remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie; refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie; repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii; înlocuirea totală a instalaţiei de distribuţie a apei reci și a colectoarelor de canalizare menajeră şi pluvială din subsolul și demisolul clădirii spitalului până la căminul de canalizare; măsuri de reparaţii a clădirii, acolo unde se constată că este necesar.

Un alt aspect urmărit prin implementarea acestui proiect vizează crearea de facilităţi, adaptarea și conformarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi. Asta se va realiza prin lucrări de reconfigurare a platformei de acces și a rampei aferente pentru persoanele cu dizabilități locomotorii (poziționată la accesul principal din corpul C2). noua rampă va fi dreaptă și va putea prelua și pacienții invalizi care necesită transportarea cu targa. Tot prin acest proiect se vor realiza lucrări de recompartimentare interioară, montarea unui lift, lucrările specifice necesare obținerii avizului ISU, reabilitarea și modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate și înlocuirea tâmplăriei interioare.

„Am semnat astăzi, la Roman, un proiect cu finanțare europeană de aproape șase milioane de lei pentru reabilitarea energetică a Spitalului de Psihiatrie «Sfântul Nicolae». Este un proiect de amploare, ce va schimba fața Spitalului de Psihiatrie și va îmbunătăți major condițiile pentru pacienți și pentru cadrele medicale care își desfășoară activitatea în această unitate sanitară. Mulțumesc echipei de la Consiliul Județean Neamț pentru toată munca depusă, colegilor mei consilieri județeni care au susținut proiectul și astăzi și-au găsit timp să-mi fie alături la semnarea contractului și Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est care ne-a fost permanent alături“, a declarat Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț.

Proiectul a fost depus în cadrul apelului de proiecte POR 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice.

 

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0