Transportatori rutieri sancționați de ITM Neamț

HomeEconomie

Transportatori rutieri sancționați de ITM Neamț

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Neamț a efectuat verificări, în perioada martie octombrie 2023, în cadrul unei campanii naţionale privind respectarea de către angajatori şi lucrători a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă în domeniul transporturilor rutiere interne de marfă şi călători, informează ITM Neamț.

Obiectivele acţiunilor de control au fost de reducere a numărului de accidentați, în accidente de muncă, în sectorul transporturilor rutiere interne de mărfuri și transport de călători în anul 2023, identificarea de către toți angajatorii a riscurilor asociate operațiunilor de încărcare / descărcare, transport călători și stabilirea măsurilor preventive necesare, dar și respectarea de către toți angajatorii / transportatorii a instrucțiunilor privind verificarea tehnică a autovehiculelor înainte de plecarea în cursă.

Au fost controlaţi 26 de angajatori. Principalele deficienţe constatate în acţiunile de control au fost următoarele: nu a fost realizată evaluarea riscurilor corespunzătoare activităţilor de încărcare / descărcare a mărfurilor și transport călători; nu erau asigurate condiţii ca fiecare lucrător să primească o instruire adecvată desfăşurării activităţilor de încărcare / descărcare marfă și transport călători; nu era realizată supravegherea stării de sănătate a conducătorilor auto; nu erau semnalizate şi marcate corespunzător locurile de muncă (rampe de încărcare / descărcare), precum şi căile de acces.

Inspectorii de muncă au constatat 26 deficienţe, pentru care au dispus măsuri de remediere şi au aplicat 26 de sancţiuni contravenţionale, din care trei amenzi în cuantum de 11.000 de lei.

Comentarii

WORDPRESS: 0