Transportatori rutieri controlați de ITM Neamţ. Zeci de deficiențe constatate, amenzi de peste 11.000 de lei

HomeSocial

Transportatori rutieri controlați de ITM Neamţ. Zeci de deficiențe constatate, amenzi de peste 11.000 de lei

În perioada 18-27 octombrie, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Neamț a efectuat controale în cadrul unei campanii naţionale privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili), a legislaţiei şi a directivelor europene ce vizează detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale transpuse în legislaţia naţională, din domeniile: „Transporturi rutiere de mărfuri şi Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători”, informează ITM Neamț.

Obiectivele acţiunilor de control au fost de identificare a angajatorilor care folosesc munca nedeclarată şi luarea măsurilor care se impun pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, verificarea respectării timpului de muncă şi de odihnă, precum și determinarea angajatorilor de a respecta prevederile Legii nr. 53/2003, modificată şi completată, republicată, ale HG nr.905/2017 şi ale legilor speciale în domeniul transportului rutier privind timpul de muncă şi de odihnă al conducătorilor auto.

Inspectorii de muncă au mai urmărit creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă, precum și diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniul rutier, a prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă.

La acțiunile de control în trafic au participat și inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) Neamț. Au fost controlaţi 37 angajatori.

Principalele deficienţe constatate în acţiunile de control au fost următoarele: nu se respectă obligaţia de a ţine evidenţa timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier şi de a păstra aceste evidenţe pe o perioadă de cel puţin 2 ani; nu era eliberată salariatului, la încetarea activităţii, o adeverinţă de vechime în muncă şi un extras din registrul general de evidenţă a salariaţilor; nu se respectă prevederile legale privind repausul săptămânal.

Inspectorii de muncă au dispus 52 măsuri de remediere pentru deficiențele constatate şi au aplicat 20 de sancţiuni contravenţionale, din care nouă amenzi în cuantum de 11.100 lei, au mai precizat reprezentanții ITM Neamț.

 

Comentarii

WORDPRESS: 0