HomeEconomie

Statul dă bani pentru angajarea absolvenților și șomerilor

Subvențiile oferite angajatorilor, timp de 12 sau 18 luni, sînt cuprinse între 500 și 750 de lei. Zeci de convenții au fost încheiate între AJOFM și patronii care angajează absolvenți, șomeri cu vîrste de peste 45 de ani și șomeri unici întreținători de familie. Peste 150 de persoane din aceste categorii au fost încadrate în muncă.

 

 

Patronii nemțeni au profitat din plin de prevederile Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, pe parcursul lunii trecute. În timp ce peste 150 de șomeri proveniți din rîndul absolvenților din promoția 2012, al persoanelor cu vîrste mai mari de 45 de ani și al unicilor întreținători de familie și-au găsit de lucru, angajatorii lor beneficiază de subvenții din bugetul asigurărilor pentru șomaj, precum și de scutiri de la plata unor contribuții.

Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenți ai unor instituții de învățămînt sînt scutiți, pe o perioadă de 12 luni, de plata contribuției datorate la bugetul asigurărilor pentru șomaj, aferentă absolvenților încadrați, și primesc lunar, pe această perioadă, pentru fiecare absolvent, o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării în muncă – pentru absolvenții ciclului inferior al liceului sau ai școlilor de arte și meserii, o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenții de învățămînt secundar superior sau învățămînt postliceal, respectiv o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenții de învățămînt superior. În cazul angajatorilor care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenți din rîndul persoanelor cu handicap, aceste sume se acordă pe o perioadă de 18 luni. Cum indicatorul social de referință este, în prezent, de 500 de lei, rezultă că subvențiile oferite angajatorilor, timp de 12 sau 18 luni, sînt cuprinse între 500 și 750 de lei. „În luna septembrie, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Neamț a încheiat 18 astfel de convenții, 21 de persoane fiind angajate în aceste condiții„, au precizat reprezentanții AJOFM.

Conform prevederilor Legii 76/2002, angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vîrstă de peste 45 de ani sau șomeri care sînt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale sînt scutiți, pe o perioadă de 12 luni, de plata contribuției datorate la bugetul asigurărilor pentru șomaj, aferentă persoanelor încadrate din aceste categorii, și primesc lunar, pe această perioadă, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referință în vigoare, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin doi ani. La AJOFM Neamț au fost încheiate în luna septembrie 91 de convenții cu patroni care au încadrat în muncă nu mai puțin de 149 de persoane din aceste categorii. De asemenea, 11 patroni nemțeni au încadrat în muncă, luna trecută, 13 persoane ce provin din rîndul tinerilor cu vîrste cuprinse între 16 și 25 de ani, care se confruntă cu riscul excluderii profesionale. Din această categorie fac parte tineri proveniți din centrele de plasament și centrele de primire a copilului din cadrul serviciilor publice, tinerii singuri cu copii în întreținere, tinerii familiști, tinerii familiști care au executat pedepse privative de libertate, precum și alte categorii de tineri aflați în dificultate.

Comentarii

WORDPRESS: 0