HomeActualitate

Stare de urgență în satele Romanului

Seceta extremă a lăsat fără apă fîntînile din satele din zona Romanului, a distrus culturile agricole și a pîrjolit pășunile. Jumătate din numărul fîntînilor din comuna Stănița sînt secate. Din cele 450 de fîntîni ale comunei Ion Creangă, mai mult de 200 au nivelul scăzut al apei, iar 35 au secat. Oamenii se programează la fîntînile care încă mai au apă și au raționalizat consumul în gospodărie. Alte 30 de fîntîni din comuna Ruginoasa au nivel de apă scăzut. Prognozele făcute de specialiști nu anunță ploi pînă la mijlocul lunii august și nici rugăciunile oamenilor nu mai ajută.

 

Oamenii au raționalizat consumul de apă

 

Dacă alte lucruri lumești îi învrăjbesc pe oameni, suferința îi face solidari. Efectele secetei extreme din acest an se văd în orice sat te-ai afla din comuna Ion Creangă. Adulți și copii care aduc apa cu cărucioarele din fîntînile în care mai este încă apă, bătrîni care își plimbă animalele pe imaș pentru un colț de iarbă verde pe care arșița puternică a verii nu l-a mușcat încă, sînt doar cîteva dintre imaginile specifice satelor arse de un soare neîndurător. Carele pline cu butoaie de apă vin să completeze tabloul: apa Siretului pe care, cu cîțiva ani în urmă, l-au blestemat pentru furia cu care s-a întors asupra lor, acum este salvatoare și oamenii i se închină. ”Apa din fîntîni scade cu fiecare zi ce trece. Ultimele ploi nu au avut decît un efect de răcorire. 35 de fîntîni din comună au secat. Jumătate din fîntînile de pe teritoriul comunei au cîteva găleți cu apă, iar oamenii se programează la fîntîni pentru a nu scoate apă tulbure”, explică Petru Prichici, primarul comunei Ion Creangă.

Pe secetă, oamenii nu irosesc nici o cană de apă. Apa din fîntîni este folosită numai la bucătărie, iar cea de la Siret pentru animale. Apa a fost raționalizată, nu printr-o directivă impusă, ci din îndemn propriu. ”Situația este îngrijorătoare, dacă nu mai plouă. În caz de nevoie, vom folosi cele două puțuri de adîncime”, a spus primarul comunei Ion Creangă.

Satele Ruginoasa și Bozieni, din comuna Ruginoasa, sînt salvate de la secetă printr-un sistem de alimentare cu apă funcțional în salturi. În celelalte zone ale comunei, 30 de fîntîni au un nivel de apă scăzut.

Oamenii sînt îngrijorați mai mult pentru animale decît pentru ei. Dacă în anii trecuți vindeau fînul strîns de pe pajiști, acum își pun problema dacă vor avea hrană la iarnă pentru animale. ”Nu mai au ce mînca animalele pe islaz. Din acest motiv, o stînă și-a schimbat locația”, a spus Nicu Chirilă, primarul comunei Ruginoasa.

Pe fondul lipsei precipitațiilor, sînt afectate puternic și culturile agricole. În comuna Ruginoasa, cultura porumbului este afectată în proporție de 20-30%. În schimb, în comuna Ion Creangă, culturile principale, de porumb și floarea soarelui, sînt compromise total. ”Este un an agricol dificil. Jumătate din suprafața cultivată cu porumb este compromisă. Porumbul nu a legat, iar oamenii îl taie și îl dau la animale”, a spus primarul Petru Prichici. Culturile de porumb sînt afectate integral și în comunele Stănița.

Autoritățile locale au o soluție pentru salvarea culturilor agricole în vreme de secetă. ”Noi, care stăm aproape de un curs de apă, putem combate seceta numai printr-un sistem de irigații. A fost o greșeală că acestea au fost distruse după 1990, iar politicienii vorbesc de irigații numai cînd este secetă”, spune primarul comunei Ion Creangă.

Comentarii

WORDPRESS: 0