HomeEconomie

Sprijin masiv pentru investiții la țară: credite, subvenții și finanțări nerambursabile

BCR oferă noi pachete de finanțare fermierilor. Agricultorii ale căror culturi de pe terenurile arabile au fost afectate de secetă pot solicita sprijin financiar statului.

 

 

Fermierii și cei care doresc să investească în mediul rural pot beneficia, în această perioadă, de mai multe forme de sprijin – de la credite bancare și finanțări nerambursabile, pînă la ajutoare de minimis pentru culturile afectate de secetă. Banca Comercială Română a lansat, din această lună, un pachet de finanțare pentru fermieri, atît pentru finanțarea activității curente, cît și pentru a-i sprijini la creșterea productivității și pentru a face față anilor secetoși.

 

Credite pentru fermieri

Micii fermieri pot beneficia de creditul „APIA” al BCR, destinat prefinanțării subvențiilor ce urmează a fi încasate de fermieri de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. BCR oferă posibilitatea de amînare a rambursării creditului și a dobînzilor pînă la încasarea subvenției acordate de APIA. Totodată, pentru sume mai mici de 150.000 lei, BCR nu solicită garanții reale. Valoarea creditului poate merge pînă la 90% din suma de încasat de la APIA. Pentru acest credit BCR percepe o dobîndă variabilă. Tot BCR oferă credite pentru achiziția de terenuri agricole sau pentru reabilitarea acestora, respectiv credite de investiții pentru achiziția, modernizarea și retehnologizarea de utilaje. Valoarea acestor credite poate acoperi pînă la 85% din valoarea totală a investiției, respectiv pînă la 70% – pentru clienții care abia pornesc o afacere în domeniul agricol. Creditele se acordă pe cel mult 15 ani, dacă sînt garantate cu bunuri imobile și investiții complexe, sau pe maxim 5 ani, dacă sînt garantate cu echipamente sau mijloace de transport. Aceste credite au și o perioadă de grație de pînă la 24 de luni. Un alt credit oferit de BCR este cel pentru capital de lucru, destinat finanțării nevoilor curente în perioada lucrărilor de toamnă. Suma maximă finanțată poate fi egală cu cel mult de șase ori cifra de afaceri medie lunară, dar nu poate depăși un milion de lei sau 250.000 de euro.

 

Ajutor pentru fermierii afectați de secetă

Pînă pe 15 octombrie, fermierii ale căror culturi de pe terenurile arabile au fost afectate de secetă pot solicita Ministerului Agriculturii așa-numitul ajutor de minimis, egal cu 100 de lei pe hectar, pentru cel mult zece hectare de teren arabil. Pot depune cereri de ajutor financiar nu numai fermierii înregistrați în evidențele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ci și ceilalți fermieri, care se pot adresa centrelor locale ale APIA. În cazul sătenilor care nu au transmis cereri de sprijin pe unitatea de suprafață la APIA în campania din acest an, copia cererii de sprijin depusă la APIA va fi înlocuită cu o adeverință de la primărie, din care să rezulte că dețin sau utilizează între unul și zece hectare de teren arabil. Beneficiarii ajutorului de minimis pot fi producătorii agricoli – persoane fizice sau juridice care exploatează terenuri arabile, inclusiv formele asociative. Dosarul pentru ajutor financiar va conține o cerere tip, copia cărții de identitate a solicitantului, dovada existenței unui cont activ într-o bancă comercială sau la trezorerie, copia cererii unice de plată pe suprafață pentru 2012, certificată prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul” de centrele locale sau județean APIA, respectiv adeverința în original care să ateste, conform înscrisurilor de la Registrul Agricol, suprafața de teren utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză.

Comentarii

WORDPRESS: 0