Prima paginăEconomie

Spălătorii auto cu probleme, sancționate de ITM

Spălătorii auto cu probleme, sancționate de ITM

Dimensiune text

 

Inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Neamț au efectuat verificări în cadrul Campaniei naționale privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul serviciilor de spălătorie auto.

Obiectivele campaniei, desfășurate în perioada 20 – 22 iulie, au fost: identificarea și combaterea muncii nedeclarate; verificarea respectării de către societățile care au obiect de activitate servicii de spălătorie auto a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă, referitoare la încheierea contractului individual de muncă, timpul de muncă și de odihnă, salarizare; verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă, inclusiv a prevederilor OUG 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă; creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor privind necesitatea respectării la locul de muncă a prevederilor legale în domeniu, respectiv reducerea riscurilor specifice spălătoriilor auto, precum cădere prin alunecare la același nivel, intoxicații, electrocutare etc.

În perioada menționată, au fost verificați 23 de angajatori, la care își desfășurau activitatea 315 lucrători, dintre care 94 de femei și zece tineri sub 18 ani.

În domeniul relațiilor de muncă, cu ocazia controalelor au fost constatate 15 deficiențe, pentru care s-au dispus 15 măsuri. Au fost sancționați patru angajatori și au fost aplicate patru sancțiuni contravenționale, în cuantum de 50.000 de lei, iar în cazul a doi angajatori au fost formulate sesizări penale referitoare la regimul de muncă al minorilor. În acțiunile de control au fost constatate, următoarele deficiențe: nerespectarea dispozițiilor legale cu privire la primirea la muncă a persoanelor fără forme legale de angajare; nerespectarea dispozițiilor privind munca suplimentară; neplata sau plata cu întârziere a drepturilor salariale; nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de către salariați; nerespectarea prevederilor privind repartizarea timpului de muncă, pentru contractele individuale de muncă cu timp parțial; nerespectarea prevederilor legale referitoare la obligația de a completa dosarele de personal ale salariaților cu cel puțin actele necesare angajării.

În domeniul securității și sănătății în muncă s-au constatat 27 de deficiențe, pentru care s-au dispus măsuri de remediere. Au fost sancționați 20 de angajatori, cărora li s-au aplicat 27 de sancțiuni contravenționale. Valoarea amenzilor aplicate a fost de 4.000 lei. În acțiunile de control au fost constatate următoarele deficiențe: nerealizarea de către angajatori a evaluării riscurilor pentru securitatea și sănătatea în muncă; neasigurarea unor pardoseli stabile, nealunecoase și fără proeminențe la locurile de muncă; neasigurarea unei instruiri suficiente și adecvate în domeniul securității și sănătății în muncă prin informații și instrucțiuni de lucru specifice locului de muncă; neasigurarea măsurilor de prim ajutor în caz de accident; lipsa efectuării examenelor medicale la angajare și periodic pentru toți lucrătorii; neasigurarea de către angajator a echipamentului individual de protecție având în vedere mediul umed în care lucrătorii își desfășoară activitatea.

 

 

 

Partajează articolul

COMENTARII

WORDPRESS: 0