HomeSocialEducatie

Simpozion naţional la Școala „Alexandru Ioan Cuza”

Tema dezbătută este „Promovarea educaţiei pentru schimbare şi valenţele ei în societatea cunoaşterii”.

Școala „Alexandru Ioan Cuza” organizează, pe 20 martie, prima ediţie a Simpozionului Naţional „Educaţia românească în context european”, cu tema „Promovarea educaţiei pentru schimbare şi valenţele ei în societatea cunoaşterii”. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Judeţean Neamţ, Inspectoratul Școlar Judeţean Iaşi, Casa Corpului Didactic Neamţ, Casa Corpului Didactic Iaşi şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Știinţe ale Educaţiei. Simpozionul are două secţiuni, o secţiune de lucrări artistico-plastice şi colaje, destinată preşcolarilor şi elevilor, şi o secţiune de comunicări ştiinţifice, destinată cadrelor didactice. Proiectul urmăreşte promovarea principiilor educaţiei pentru schimbare în şi prin instituţiile de învăţământ şi perfecţionarea cadrelor didactice privind considerentele teoretice ce fac referire la educaţia pentru schimbare.

„Școlii, ca principal agent educaţional, îi revine rolul de a educa copiii astfel încât ei să manifeste simţ critic, capacitatea de a înţelege şi răspunde adecvat diverselor provocări din partea societăţii, să devină agenţi ai propriei formări, să-şi organizeze şi să-şi structureze singuri cunoştinţele, să descopere singuri, să facă conexiuni cu cunoştinţe aferente altor domenii, având formată judecata şi responsabilitatea viitoare. În contextul acesta, pentru o stimulare optimă a posibilităţilor de manifestare ale copiilor, este imperios necesară o perfecţionare a cadrelor didactice cu privire la aspectele educaţiei pentru schimbare şi valenţele ei în societatea contemporană. Educaţia presupune schimbare, iar schimbarea nu se poate însuşi optim în afara contextului educaţional, fapt pentru care politicile educaţionale accentuează tot mai mult nu numai dezvoltarea capacităţii educabililor de a se adapta la schimbări, ci şi capacitatea acestora de a prevedea şi de a se pregăti pentru schimbare”, a spus profesorul Claudiu Maxim, coordonatorul proiectului.

Comentarii

WORDPRESS: 0