Se fac înscrieri la creșa „Casa Fluturașilor”, pentru noul an școlar

HomeSocial

Se fac înscrieri la creșa „Casa Fluturașilor”, pentru noul an școlar

 

Primăria municipiului Roman informează că s-a demarat procedura de înscriere a copiilor în Centrul de Zi „Casa Fluturaşilor” pentru anul antepreşcolar 2019 – 2020. Depunerea dosarelor în vederea înscrierii copiilor se face în perioada 2 – 6 septembrie 2019, între orele 08.00 – 12.00, cu precizarea că vor fi înregistrate doar dosarele ce conţin toate actele necesare în vederea înscrierii copiilor.

Acte și condiții necesare

Accesul copilului defavorizat în cadrul Centrului de zi pentru copii antepreşcolari aflaţi în situaţii de risc „Casa Fluturasilor” se face doar dacă ambii părinţi au domiciliul în municipiul Roman și dacă veniturile nu depășesc 2.000 lei/lună/membru de familie.

Părinţii/ reprezentantul legal au obligaţia să depună dosarul la sediul Centrului de Zi, care va conţine următoarele documente:

– cerere de înscriere în centru, completată de părinte / reprezentantul legal al copilului;

– copie după cărțile de identitate ale părinţilor / reprezentanţilor legali;

– copie certificat de naştere copil;

– copie certificate de naştere fraţi/surori;

– copie certificat de căsătorie părinţi;

– copie certificat deces/ hotărâre judecătorească de divorţ sau declaraţie pe proprie răspundere că părinţii sunt despărţiţi (în fata notarului, unde este cazul);

– adeverinţă cu salariul net al părinţilor, emisă cu o lună anterioară depunerii cererii de înscriere;

– adeverinţă că nu are venituri de la Administraţia Financiară (unde este cazul);

– cupon ajutor social (unde este cazul);

–  copie cupon alocaţie copii;

– cupon alocaţie de susţinere a familiei (ASF-unde este cazul);

– cupon de şomaj (unde este cazul);

– cupon/dovadă alte venituri (unde este cazul);

– adeverinţă de la medicul de familie în care să se menţioneze că respectivul copil este clinic sănătos / apt pentru colectivitate, precum şi dovada vaccinurilor;

– adeverinţă de la unitatea de învăţământ, formă de zi, frecventată de mamă;

– hotărâre de încredințare copil, de stabilire a pensiei alimentare, definitivă şi irevocabilă şi hotărâre stabilire domiciliu minor. În situaţia în care părintele căruia îi este încredinţat copilul nu primeşte pensie alimentară, va aduce de la notariat declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de pensie alimentară.

– copie după decizia de la Agenţia Judeţeană pentru Plăti şi Inspecţie Socială Neamţ, privind acordarea indemnizaţiei creştere copil sau, după caz, copie după decizia privind acordarea stimulentului de inserţie;

– dosar încopciat.

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0