Se caută directori pentru mai multe școli din zona Roman

HomeSocial

Se caută directori pentru mai multe școli din zona Roman

 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț a anunțat luni, 29 iulie, organizarea selecției pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din mai multe unități de învățământ preuniversitar din județul Neamț, în anul școlar 2019 – 2020, prin detașare în interesul învățământului.

Selecția se va realiza conform Procedurii operaționale privind numirea prin detașare în interesul învățământului, în funcțiile vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, în anul școlar 2019 – 2020, document disponibil pe site-ul ISJ Neamț.

La selecție pot participa cadrele didactice care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

a) au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii superioare;
b) sunt membre ale corpului național de experți în management educațional;
c) sunt titulare în învățământul preuniversitare, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor în domeniul în care își desfășoară activitatea;
d) dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativele „Foarte bine” primite în ultimii patru ani școlari;
e) nu au fost sancționate disciplinar în ultimii patru ani școlari anteriori anului desfășurării selecției.

Cererile de înscriere se depun la registratura ISJ Neamț, în zilele de 2 și 5 august.

 

Comentarii

WORDPRESS: 0