HomeNeamt

Săracii din județ învață să muncească, pe bani europeni

Asociația Comunelor din România (ACoR), alături de partenerii săi – Brainstorming Consulting și  RPIC-ViP din Republica Cehă, au organizat, luni, o conferință de prezentare a unui proiect menit să faciliteze accesul la educație și integrarea sau reintegrarea persoanelor vulnerabile pe piața muncii.

 

Proiectul se va desfășura pînă în octombrie 2012, fiind implementat în 35 de comune din șapte județe, printre care și Neamț. Beneficiari ai proiectului sînt nemțeni din comunele Bicazu Ardelean, Dochia, Vînători Neamț, Săbăoani și Tașca  – persoane inactive din rîndul femeilor, al persoanelor de etnie rromă, al celor cu dizabilități, al familiilor monoparentale sau cu mai mult de doi copii, precum și din rîndul altor grupuri vulnerabile. Proiectul presupune participarea beneficiarilor la cursuri de competențe comune și de competențe informatice. Proiectul „COMPETENT – Activități inovatoare în vederea îmbunătățirii accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, domeniul major de intervenție 6.2 – „Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”.

În județul Neamț s-au încheiat cursurile de competențe comune, organizate în cadrul proiectului, la aceste cursuri participînd 194 de beneficiari.
Cursurile de inițiere în competențe informatice au avut loc anul trecut.

Comentarii

WORDPRESS: 0