„Să mergem toţi la Betleem”. Scrisoare pastorală de Crăciun a PS Iosif Păuleţ, episcop de Iași

HomeReligie

„Să mergem toţi la Betleem”. Scrisoare pastorală de Crăciun a PS Iosif Păuleţ, episcop de Iași

Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu şi pe pământ pace oamenilor pe care el îi iubeşte! (Lc 2,14)

Dragi confraţi preoţi, dragi persoane consacrate, iubiţi fraţi şi surori în Domnul,

Este din nou Crăciunul. Ca în fiecare an, suntem chemaţi să retrăim bucuria Naşterii Domnului şi să-l descoperim pe Dumnezeu care nu oboseşte să vină în întâmpinarea noastră. Colindele minunate, luminiţele multicolore, brazii frumos împodobiţi, cadourile primite sau oferite – toate, parcă, ne invită să cântăm iubirea lui Dumnezeu care s-a făcut om pentru a fi şi a rămâne întotdeauna cu noi.

În aceste zile premergătoare Crăciunului, primind grupurile de colindători din parohiile noastre, unul dintre cântecele pe care l-am ascultat de mai multe ori şi care mi-a rămas întipărit în minte şi în inimă a fost „Să mergem toţi la Betleem”. Într-adevăr, sărbătoarea Naşterii Domnului nu reprezintă doar amintirea unui eveniment istoric care s-a petrecut într-un trecut îndepărtat. Crăciunul este celebrarea iubirii lui Dumnezeu, care se concretizează zi de zi în viaţa acelora care, asemenea păstorilor şi a magilor, se pun în mişcare, pentru a-l întâlni pe Pruncul dumnezeiesc venit la noi. Pentru a nu risca să trăim doar o bucurie superficială la Crăciun, suntem îndemnaţi să mergem şi noi în grabă la Betleem (cf. Lc 2,16), pentru a primi lumina, pacea şi bucuria pe care doar Isus ni le poate da. Acolo, în jurul ieslei sale, vom înţelege că frumuseţea, bunătatea şi sensul a ceea ce suntem îşi găsesc izvorul în Dumnezeu, singurul care poate risipi orice formă a întunericului din viaţa noastră.

Să mergem toţi la Betleem pentru a-l adora pe Domnul în tăcere! Trăim într-o lume care face mult zgomot. În schimb, Crăciunul este sărbătoarea tăcerii. În jurul ieslei lui Isus nimeni nu vorbeşte. Toţi se închină, privesc Pruncul şi îl adoră în tăcere. Este experienţa pe care suntem chemaţi să o facem şi noi. Nu este suficient să credem că Isus s-a născut în urmă cu 2000 de ani. Este necesar să-l recunoaştem şi să ne uimim în faţa unui gest atât de concret şi măreţ de iubire din partea lui Dumnezeu. Spunea Papa Francisc: „Nu se poate celebra Crăciunul fără uimire” (Predica la Te Deum-ul de sfârşit de an 2021).

Să mergem toţi la Betleem pentru a primi darurile lui Isus! Este semnificativ că cetatea în care s-a născut Isus se numeşte Betleem, ceea ce înseamnă „Casa pâinii”. În „Casa pâinii” s-a născut „pâinea cea vie care s-a coborât din cer” (In 6,51). Isus vine la noi pentru a ne oferi acea hrană capabilă să satisfacă aspiraţiile profunde spre armonie şi fericire înscrise în inimile noastre. Vă îndemn din toată inima să-i cereţi Domnului mai ales acel dar de care noi şi omenirea întreagă avem mare nevoie în această perioadă: darul păcii! La naşterea lui Isus, îngerii au cântat: „Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu şi pe pământ pace oamenilor pe care el îi iubeşte!” (Lc 2,14). Pacea lui Cristos să coboare în inimile noastre şi să ne ajute să construim o lume nouă, în care iubirea, dreptatea şi pacea să fie recunoscute şi promovate drept valori fundamentale!

Să mergem toţi la Betleem pentru a putea imita iubirea lui Dumnezeu! Pruncul Isus, cu exemplul său şi în puterea Duhului Sfânt, ne îndeamnă nu doar să-l adorăm, ci şi să-l imităm, străduindu-ne să facem vizibilă în lume iubirea lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă să renunţăm la o viaţă centrată doar asupra noastră şi a intereselor noastre. Să ne deschidem spre ceilalţi şi să dezvoltăm tot mai mult unitatea şi comuniunea dintre noi, aşa cum ne invită şi tema anului pastoral din Biserica noastră locală: „Uniţi în Duhul Sfânt”. Să ştim să-l descoperim pe Isus mai ales în cei mici, în cei care suferă, în cei care se află în nevoie. Nimic nu se împotriveşte mai mult adevăratului Crăciun decât egoismul şi indiferenţa. Nimic nu-i este mai specific decât iubirea şi solidaritatea.

Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,

Vă doresc tuturor din inimă o întâlnire rodnică cu Isus la Crăciun! El este lumina, pacea şi bucuria noastră. Noi, la rândul nostru, suntem chemaţi să devenim lumină pentru fraţii noştri, aprinzând sau alimentând flacăra speranţei în cei care au pierdut-o sau sunt pe cale să o piardă. Să fim promotori ai păcii, plecând de la familiile şi comunităţile noastre! Să aducem bucurie celor din jurul nostru, în special copiilor şi persoanelor înaintate în vârstă, care au nevoie de prezenţa şi atenţia noastră!

Un gând special şi o rugăciune pentru toţi cei care sunt constrânşi să celebreze Crăciunul departe de casă din cauza războiului şi a violenţei. Să fiţi convinşi că Pruncul divin, care a fugit cu părinţii săi din calea mâniei lui Irod, înţelege dificultatea prin care treceţi şi nu va întârzia să inspire sentimente de ospitalitate şi generozitate în inimile celor care vă întâlnesc.

Dragi bolnavi, care purtaţi în tăcere crucea suferinţei, fără a vă putea bucura nici măcar de prezenţa, mângâierea şi îmbrăţişarea celor dragi, mult curaj! Isus a venit pe pământ pentru a rămâne cu noi, mai ales în momentele de încercare. El vine lângă patul suferinţei voastre şi se îngrijeşte de trupul vostru bolnav printr-o prezenţă tainică, dar reală, care este izvor de mângâiere şi de viaţă adevărată.

Împreună cu Preasfinţitul Petru Sescu şi cu Preasfinţitul Petru Gherghel, vă urăm tuturor, dragi confraţi preoţi, dragi persoane consacrate, iubiţi fraţi şi surori în Domnul, un Crăciun fericit şi un An Nou binecuvântat! Sărbătoarea Naşterea Domnului să vă aducă multă bucurie în inimile şi familiile voastre, iar Sfânta Fecioară Maria să mijlocească pentru toţi darul comuniunii şi al păcii!

Crăciun binecuvântat şi La mulţi ani!

✠Iosif Păuleţ
episcop de Iaşi

Scrisoare pastorală de Crăciun

 

 

Înregistrarea în format audio (mp3) poate fi descărcată de aici.

 

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0