ROSSAL S.R.L. Roman: Modificare a tarifelor de prestare ale serviciului de salubrizare începând cu luna februarie 2024

HomeSocial

ROSSAL S.R.L. Roman: Modificare a tarifelor de prestare ale serviciului de salubrizare începând cu luna februarie 2024

ÎNȘTIINȚARE
NR.347/22.01.2024
În atenția tuturor utilizatorilor serviciului de salubritate
din municipiul Roman și comunele arondate

 

ROSSAL S.R.L. Roman vă face cunoscut că în baza Hotărârii nr. 2/12.01.2024 a AGA ADI ECONEAMȚ – Zona 2, începând cu luna februarie 2024, tarifele de prestare ale serviciului de salubrizare se vor modifica după cum urmează:

1) Tarife pentru activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor de hârtie, plastic, metal și sticlă din deșeurile municipale (fără TVA):

a) Mediul rural – poartă
Tarif: 479,77 lei/tonă
Tarif utilizatori casnici: 2,78 lei/persoană/lună
Tarif utilizatori non-casnici: 167,92 lei/m.c.

b) Mediul rural, urban – platformă
Tarif: 284,17 lei/tonă
Tarif utilizatori casnici din mediul urban: 2,50 lei/persoană/lună
Tarif utilizatori casnici din mediul rural: 1,65 lei/persoană/lună
Tarif utilizatori non-casnici: 99,46 lei/m.c.

2) Tarife pentru activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor reziduale, inclusiv a reziduurilor menajere și similare și al altor tipuri de deșeuri colectate separat decât cele de hârtie, metal, plastic și sticlă (fără TVA):

a) Mediul rural – poartă
Tarif: 400,06 lei/tonă
Tarif utilizatori casnici: 7,76 lei/persoană/lună
Tarif utilizatori non-casnici: 140,02 lei/m.c.

b) Mediul rural, urban – platformă
Tarif: 269,04 lei/tonă
Tarif utilizatori casnici din mediul urban: 7,86 lei/persoană/lună
Tarif utilizatori casnici din mediul rural: 5,22 lei/persoană/lună
Tarif utilizatori non-casnici: 94,17 lei/m.c.

3) Tarife pentru activitatea de sortare a deșeurilor de hârtie, metal, plastic și colectate separat (fără TVA)

Tarif: 253,39 lei/tonă
Tarif utilizatori casnici din mediul urban: 2,23 lei/persoană/lună
Tarif utilizatori casnici din mediul rural: 1,47 lei/persoană/lună
Tarif utilizatori non-casnici: 88,69 lei/m.c.

4) Tarife pentru activitatea de transfer a deșeurilor reziduale, inclusiv a reziduurilor menajere și similare și a altor deșeuri colectate separat decât cele de hârtie, metal , plastic și sticlă (fără TVA)

Tarif: 112,94 lei/tonă
Tarif utilizatori casnici din mediul urban: 3,30 lei/persoană/lună
Tarif utilizatori casnici din mediul rural: 2,19 lei/persoană/lună
Tarif utilizatori non-casnici: 39,53 lei/m.c.

Precizăm că aceste tarife se vor aplica pentru utilizatorii din Municipiul Roman și comunele Bahna, Bîra, Boghicea, Botești, Bozieni, Cordun, Doljești, Dulcești, Gherăești, Gâdinți, Horia, Icușești, Ion Creangă, Moldoveni, Oniceni, Pâncești, Poienari, Sagna, Săbăoani, Secuieni, Stănița, Tămășeni, Trifești, Valea Ursului și Văleni.

În conformitate cu prevederile art 2810 (1) din OUG 133/2022, Hotărârea nr. 16/23.11.2022 a AGA ADI ECONEAMȚ – Zona 3, constituie temei legal pentru emiterea facturii de către operator, fără a fi necesară încheierea vreunui act adiţional la contractul de delegare şi/sau la contractul de prestare a serviciului de salubrizare.

Vă mulțumim!

ROSSAL S.R.L. Roman

Comentarii

WORDPRESS: 0